MOLDOVA VA ÎMPRUMUTA 10 MILIOANE DE DOLARI PENTRU ASISTENŢĂ DE URGENŢĂ ÎN AGRICULTURĂ

Moldova va împrumuta circa 10 milioane de dolari pentru implementarea proiectului “Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”. În acest sens, Parlamentul a aprobat, pe 4 iulie, în prima lectură proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare.

Maria Cărăuş, viceministru al Finanţelor, a declarat la şedinţa Parlamentului că obiectivul proiectului este diminuarea efectelor secetei din anul 2012 prin acordarea unui suport fermierilor pentru restabilirea producţiei de grîu şi porumb, precum şi pentru a preveni reducerea efectivului de animale în cele mai afectate zone. Implementarea proiectului se va axa pe mai multe componente, una dintre care reprezintă transferuri de numerar pentru agricultorii afectaţi. Obiectivele acestei componente vor viza compensarea parţială a pierderilor pe care agricultorii le-au suportat în urma secetei din anul 2012 şi oferirea unor stimulente pentru însămînţarea grîului de toamnă şi a porumbului pentru campania din 2013. Împrumutul este acordat pe o perioadă de 25 de ani, cu o perioadă de graţie de cinci ani, cu o taxă de deservire de 0,75% anual, rata dobînzii - 1,25% anual şi taxa de angajament - 0,5% anual.

Moldpres