MOLDOVA ESTE DISPUSĂ SĂ PREIA DIN EXPERIENŢA ESTONIEI ÎN DEZVOLTAREA SERVICIILOR ELECTRONICE

Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Pavel Filip, a avut o întrevedere cu ministrul Afacerilor Regionale din Estonia, Siim Kisler. Cei doi oficiali au făcut un schimb de opinii asupra agendei bilaterale şi posibilităţilor de dezvoltare a colaborării moldo-estoniene, inclusiv prin împărtăşirea bunelor practici estoniene în domeniul e-guvernare şi e-servicii. Pavel Filip a menţionat că “experienţa Estoniei în ceea ce priveşte dezvoltarea societăţii informaţionale, a sectorului de comunicaţii şi servicii electronice este valoroasă pentru noi mai ales acum, cînd Guvernul a aprobat Strategia Moldova Digitală 2020 şi urmează prin programe concrete să aplicăm prevederile documentului”. „Astfel, vom putea evita unele greşeli şi parcurge mai uşor drumul de edificare a unei Societăţi Informaţionale Moderne, aflată în beneficiul fiecărui cetăţean în parte. MTIC este interesat să asigure un mediu favorabil pentru livrarea unui număr cît mai mare de servicii electronice. Pentru atingerea acestui scop, dispunem de o infrastructură de comunicaţii dezvoltată şi internet de mare viteză. Strategia prevede că în viitor cetăţenii vor avea nevoie de un singur document în raport cu statul - buletinul de identitate. Restul documentelor se vor regăsi în baza electronică de date”, a specificat ministrul. Pavel Filip a relevat că în prezent există o oarecare reticenţă din partea instituţiilor statului, care doresc să menţină controlul asupra bazelor de date, pentru a le furniza cetăţeanului contra plată, dar această rezistenţă urmează a fi depăşită. Este vorba de o schimbare a modului de guvernare, de asigurarea transparenţei maxime şi de implicarea structurilor primare în actul guvernării. La rîndul său, ministrul Afacerilor Regionale din Estonia, Siim Kisler, a apreciat politicile promovate de MTIC, exprimînd disponibilitatea de a împărtăşi din experienţa acumulată în acest domeniu. „Actualmente, în Estonia, certificatul de naştere şi de căsătorie există doar în varianta electronică, iar pentru al cincilea an consecutiv estonienii votează prin sistemul electronic, a subliniat ministrul estonian. Partea estoniană s-a arătat dispusă să acorde Republicii Moldova expertiză în aplicarea proiectelor din cadrul Strategiei Moldova Digitală 2020 şi asistenţă în baza unor proiecte din cadrul Parteneriatului Estic.