ME A MAJORAT PROGNOZA CREŞTERII ECONOMICE ÎN ANUL CURENT PÎNĂ LA 4%

Ministerul Economiei (ME) a revizuit prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2016, elaborată în luna martie.

Modificarea în cauză a fost determinată de datele privind evoluţia economiei naţionale în trimestrul I al anului curent, modificarea prognozei producţiei agricole de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi de consultările cu experţii Fondului Monetar Internaţional (FMI), misiunea din luna iunie curent, a transmis Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media al ME. Astfel, Produsul intern brut pentru anul 2013 se estimează în sumă de 96,9 miliarde de lei, cu o creştere reală comparativ cu anul 2012 de 4%. O influenţă pozitivă mai mare asupra creşterii PIB va exercita agricultura – numai din contul acestui factor se aşteaptă majorarea PIB cu circa 2,2%. Se estimează că Produsul intern brut în anii 2014-2016 va evolua cu o rată medie de circa 4,7% creştere reală anuală. Vor avea loc şi unele schimbări în structura PIB. Şi anume, în ceea ce priveşte structura PIB pe resurse va creşte ponderea industriei – de la 13,8% (în anul 2013) pînă la 14,9% (în anul 2016), a construcţiilor – de la 3,6% la 3,8% şi a comerţului interior – de la 13,5% la 13,8%.

01.12.23 - 00:37
01.12.23 - 00:45
01.12.23 - 00:40
01.12.23 - 00:42
01.12.23 - 00:43
01.12.23 - 17:13
01.12.23 - 17:12
01.12.23 - 17:12
02.12.23 - 00:43
02.12.23 - 00:52
02.12.23 - 00:58
02.12.23 - 00:56
02.12.23 - 01:00
02.12.23 - 01:02