DEZVĂLUIRI SENZAŢIONALE DESPRE HOŢIILE PATRONATE DE CĂTRE DORIN CHIRTOACĂ

Circ şi jaf la Primărie

În Consiliul municipal Chişinău (CMC) continuă împărţirea ilegală a terenurilor şi a încăperilor municipale. Încă un episod de acest fel a avut loc în şedinţa Consiliului din 13.11.2014, prelungită pe 20.11.2014.

Nimic nou sub soare, pardon – sub bolta sălii de şedinţe a Consiliului Municipal Chişinău: acelaşi teatru al absurdului, aceeaşi piesă, cu aceiaşi actori, deocamdată;

aceleaşi combinaţii şi maşinaţii obscure funciaro-locative. Cu precizarea că se perfecţionează, devine mai sofisticat mecanismul de delapidare şi de deturnare a fondurilor proprietăţii publice.

În mare parte, şedinţa respectivă nu se deosebeşte esenţial de altele. Poate doar prin prezenţa refugiaţilor şi printr-un caracter mai „soft” din punct de vedere al legalităţii în raport cu şedinţa din 25.09.2014. De exemplu, cînd, de asemenea, s-au împărţit ilegal zeci de hectare de pămînt şi mii de metri pătraţi de încăperi municipale. Probabil, prezenţa refugiaţilor în prima zi a şedinţei a avut un efect benefic, în acest sens, a mai temperat poftele aleşilor locali şi ale funcţionarilor Primăriei.

Furtunile politice şi pericolele geopolitice care s-au abătut asupra ţării îi lasă rece, puţin îi interesează pe unii consilieri şi funcţionari din Primărie. Nu se conştientizează răspunderea suplimentară, care revine celor care gestionează treburile publice în aceste vremuri tulburi şi de restrişte. În loc să ofere un model de legalitate şi de eficienţă, de coeziune şi linişte socială, de civilizaţie europeană, autorităţile municipale au eşuat în administrarea eficientă a oraşului, în menţinerea unei elementare discipline financiare şi instituţionale în gestionarea afacerilor publice. Consilierii şi funcţionarii locali îşi văd de treburile personale; ai impresia, uneori, că autorităţile municipale şi societatea trăiesc în lumi paralele, independente una de alta, fiecare cu nevoile sale.

Haosul instituţional din municipiu se amplifică pe zi ce trece. Această tendinţă periculoasă de dezorganizare a întregului organism urban se resimte şi în Consiliul municipal. La ultimele şedinţe sînt incluse pe ordinea de zi tot mai multe proiecte ilegale, inoportune, cu probleme. De amintit că ordinea de zi a şedinţei Consiliului este pregătită de Primărie, avizată de secretarul Consiliului şi semnată de către Primar. Fără semnătura Primarului nu se elaborează nici un proiect de decizie. Aşa că răspunderea pentru noianul de proiecte de decizie ilegale o poartă aparatul Primăriei, secretarul Consiliului şi primarul, care le elaborează, le avizează şi le semnează.

Îşi continuă opera distructivă,

exotica (din punct de vedere ideologic), alianţă liberal-comunistă, care promovează şi votează tot mai multe decizii ilegale funciare şi de locaţiune. Aici, şi, în continuare, vom utiliza denumirile de partide ca pure convenţionalisme, care ne-ar permite să deosebim o „gaşcă” politică de alta.

Şi unii, şi alţii au îmbrăcat aceste haine ideologice (mai degrabă zdrenţe), care nu-i prind şi nu le stă bine; care nu consonează cu interiorul lor găunos, dar care le permit să-şi acopere goliciunea doctrinară.

În ultimul timp, în Consiliu şi în Primărie se simte un fel de isterie frenetică şi nevrotică, parcă în aşteptarea sfîrşitului lumii sau, mai degrabă, în aşteptarea sfîrşitului mandatului. Probabil, pentru unii, asta şi ar însemna sfîrşitul lumii, metaforic vorbind. Adică sfîrşitul lăfăitului în banii publici. De parcă se tem că pînă la sfîrşitul mandatului nu vor reuşi să împartă averea municipală care a mai rămas. În aer pluteşte un iz acut de provizorat şi de corupţie generalizată. Vechiul principiu „după noi măcar potopul” funcţionează cu succes în Primărie.

Ordinea de zi a şedinţelor

este supraîncărcată cu sute de proiecte, pentru studierea cărora consilierii au la dispoziţie doar o zi două. Se face totul ca toţi consilierii şi societatea civilă să nu reuşească să intre în esenţa proiectelor de decizie. Bineînţeles că aceşti consilieri şi funcţionari care promovează aceste decizii cunosc bine conţinutul lor. Proiectele de decizie sînt votate într-o goană bezmetică şi ameţitoare, într-un ritm galopant şi halucinant, fără a se discuta pe fondul lor. Unii consilieri şi funcţionari parcă sînt turmentaţi de beţia puterii nelimitate şi necontrolate. De exemplu, la ultima şedinţă, dacă nu au fost luate în calcul declaraţiile de la începutul şedinţei, în medie, fiecare proiect a fost examinat şi votat în mai puţin de un minut. Într-un astfel de regim se desfăşoară cam toate şedinţele Consiliului. Ce se urmăreşte printr-o astfel de manieră de activitate? Cred că se doreşte să treacă neobservate multe proiecte ilegale de natură financiară, funciară, locativă etc.

În aceste condiţii,

mulţi consilieri au fost copleşiţi de un soi de apatie şi moleşeală spirituală, lăsîndu-se ghidaţi şi manipulaţi de către primar şi de către liderii fracţiunilor, adoptînd o atitudine contemplativă şi fatalistă faţă de vînzoleala funciar-pecuniară din CMC. Dezinteresul faţă de activitatea Consiliului este menţinut şi de presă, care preferă să dea pe post ieşiri scandaloase, escapade verbale ale gurăilor locali, decît să prezinte o analiză detaliată a proiectelor discutate.

Consilierii şi funcţionarii Primăriei, nesupravegheaţi de societatea civilă, lăsaţi de capul lor, fac ce vor, îşi rezolvă problemele personale pe contul averii publice, neţinînd cont de lege, de bun-simţ şi de interesele oraşului.

Primarul şi comuniştii se mai „înţeapă” reciproc, de ochii lumii, însă toate deciziile cu probleme de legalitate sînt adoptate cu voturile ambelor fracţiuni. Cîteodată, am impresia că atacurile reciproce liberalo-comuniste au sarcina să distragă atenţia opiniei publice de la realele şi dubioasele afaceri comune ale partenerilor respectivi. Circul, sau altfel spus vînzoleala exterioară, ascunde adevărata esenţă şi scop al lor: împărţirea între ei şi acoliţii lor a averii publice.

Prin acţiunile lor ilegale, unii consilieri şi funcţionari ai Primăriei conferă o nouă interpretare vechiului dicton latin „Circ şi pîine” – cu nuanţările de rigoare: circ pentru plebe, alias chişinăuienii, şi pîine, alias terenuri şi încăperi, pentru aleşii locali, funcţionarii Primăriei şi protejaţii lor. Dintr-o autoritate publică locală menită să elaboreze politici publice locale, Primăria s-a transformat într-un organ de împărţire a terenurilor şi a încăperilor municipale.

Cînd cineva mă roagă să descriu succint şi generic starea lucrurilor din Primărie, îmi vine în minte vestita remarcă a istoricului rus Karamzin care, la întrebarea ce se mai întîmplă în Rusia, a răspuns scurt: „Fură!”. Expresie care, ajustată la folclorul nostru, ar suna cam aşa: fură ca-n codru , la drumul mare.

Am exagera dacă am afirma că în Consiliu se votează doar proiecte funciare şi de locaţiune

Nu toate proiectele sînt ilegale, dar majoritatea lor trezesc mari semne de întrebare din punct de vedere al legalităţii şi al oportunităţii lor.

Ar fi nevoi de prea mult timp şi spaţiu pentru a povesti toate matrapazlîcurile şi nelegiuirile din Primărie. Acelaşi lucru se referă şi la descrierea amănunţită a unei şedinţe a CMC, cu analiza temeinică a fiecărui proiect. De aceea, voi trece în revistă, succint, doar cele mai relevante proiecte de la ultima şedinţă.

Pentru început, vom da cîteva date statistice referitoare la şedinţa CMC din 13.11.2014 (20.11.2014). Pe ordinea de zi au fost incluse 262 de proiecte, din care:

- 128 de proiecte funciare, însumînd 29,7016 hectare de pămînt şi 69de proiecte de locaţiune, prin care s-au dat în chirie/vîndut încăperi municipale cu suprafaţa totală de 3858,20 m.p., chestiunile funciare şi de locaţiune constituind 75,2 % din totalul proiectelor de pe ordinea de zi.

Nici la darea în locaţiune a încăperilor municipale, nici la darea în arendă/vînzarea terenurilor nu s-a organizat nici o licitaţie publică, aşa cum prevede legislaţia. Unica excepţie o constituie un lot de 0,1289 ha din str. M. Viteazul, care a fost scos la licitaţie şi este destinat amplasării unei parcări auto.

Cît priveşte locaţiunea încăperilor, nu ţin minte vreun caz de dare în locaţiune prin licitaţie. Regulamentele din 2004 şi 2009 privind licitaţiile nu au fost puse în aplicare. Personal, am elaborat un nou regulament pentru licitarea dreptului de locaţiune, pe care l-am remis pentru avizare direcţiilor de resort încă în aprilie 2013, care s-a pierdut pe undeva prin labirinturile Primăriei. Cuiva nu-i convine ca darea în chirie a încăperilor să intre în albia legalităţii şi a transparenţei.

Multe abuzuri se comit la privatizarea terenurilor aferente

Se depăşeşte mult suprafaţa ocupată de construcţii (uneori de zeci de ori). Un exemplu elocvent, în acest sens, este lotul de 2,4501 ha din str. Ghidighici, 13 care s-a vîndut la preţ normativ, deşi construcţiile nefinalizate aferente ocupă doar 906,9 m.p. (depăşire a suprafeţei atribuite de 27 de ori ?!). Adesea în decizii nici nu se indică preţul de vînzare.

În multe cazuri, pentru a mima o aparenţă de legalitate, la atribuirea/arenda terenurilor de la agenţii economici se cere achitarea unei plăţi unice în mărime de 10 % din preţul terenului (Raportul de evaluare a acestui teren este adus de agentul economic şi adesea preţul este mult sub nivelul pieţei). Dar de unde au luat funcţionarii Primăriei această metodă inedită de atribuire/arendă a terenurilor, fără licitaţie, şi după care criterii se stabilesc agenţii economici care primesc aceste terenuri? Metoda respectivă este una ilegală, neprevăzută de legislaţie, care, de fapt, este o vînzare mascată la preţuri mult mai mici decît cele de piaţă.

„Configurări” abuzive ale terenurilor

Încă o invenţie ilegală a funcţionarilor din Primărie este modificarea configuraţiei terenurilor anterior date în arendă/vîndute, prin care se atribuie teren suplimentar. Adesea terenul atribuit îl depăşeşte pe cel iniţial şi constituie zeci de ari. Procedeu de atribuire a terenurilor, de asemenea, nestabilit nici într-un act legislativ sau normativ. Nu-mi aduc aminte ca-n Codul civil să fie menţionată o astfel de procedură de înstrăinare a terenurilor ca „configurarea terenului”. Cîte o dată nici nu se indică suprafaţa terenului atribuit, se schimbă prin decizie doar planul lotului cu alt plan.

Şi în acest caz, avem de a face cu o vînzare tacită, ilegală, fără licitaţie, la preţuri mult sub preţul pieţei.

Terenuri publice date în arendă pe 1 leu

Altă năstruşnicie ilegală din sfera funciară: cînd o parte din terenurile domeniului public se dau în arendă cu suma de 1 leu pe an pentru un metru pătrat. La ultimele şedinţe au fost multe decizii de acest fel, dar foarte multe. Am întrebat ce fel de preţ e acesta – de 1 leu? Poate aţi lansat vreo promoţie de sărbători şi noi nu ştim? Încercările mele de a afla din care sursă normativă s-au inspirat la stabilirea acestui preţ derizoriu au fost zadarnice. Actuala şefă a direcţiei funciare nu a putut să răspundă, invocînd faptul că aceste proiecte au fost pregătite de conducerea veche a direcţiei (?!).

După cum spuneam, în multe decizii funciare nu este indicat preţul, doar menţionîndu-se că terenul se atribuie la preţ normativ (care poate fi calculat în mod diferit şi marja legală a căruia poate varia de la 2 la 10 %; încă o posibilitate de „negoţ” cu funcţionarii Primăriei). Sintagma „ se atribuie” este un eufemism. În realitate, decizia este un contract administrativ de vînzare-cumpărare funciară, în care este obligatorie indicarea preţul de vînzare.

Parcări transformate în blocuri locative

În ultima vreme, o nouă modă în sfera urbanismului se răspîndeşte în oraş: transformarea peste noapte a parcărilor auto în blocuri locative. Schema este următoarea: iniţial, terenul se atribuie pentru organizarea unei parcări auto (de obicei, tot în condiţii obscure – fără licitaţie), apoi se schimbă abuziv destinaţia şi se construiesc pe terenul dat blocuri locative.

N-ar fi o problemă această schimbare a destinaţiei terenului, dacă s-ar respecta normativele din domeniul urbanismului şi al amenajării teritoriului, regimul urbanistic prevăzut de documentaţia de urbanism. Dar, practic, întotdeauna se încalcă regimul urban, funcţiunile urbane, indicii de control şi alte normative din domeniul urbanismului. Astfel, se afectează Zona de Protecţia Sanitară a blocurilor vecine, se suprasolicită infrastructura edilitară din zona, se creează noi focare de poluare sanitară, de eclectism urbanistic şi de nemulţumire a oamenilor din cartier.

Recent, un astfel de caz a avut loc pe str. Bogdan Voievod, 2, unde a fost atribuit un teren de 32 de ari pentru organizarea unei parcări auto. Chiar şi această atribuire este ilegală, deoarece s-a făcut prin dispoziţie a primarului, nu prin decizie CMC, aşa cum prevede legea. Apoi, pe acest teren, s-a început construcţia a trei blocuri locative cu încălcare tuturor indicilor de control urbanistici.

La ultima şedinţă a CMC, s-au repartizat cîteva terenuri pentru parcări. De exemplu, pe str. Valea Crucii, s-a dat în arendă, fără licitaţie, un teren cu suprafaţa de 0,3868 ha pentru amplasarea unei parcări. Nu este exclus faptul că şi în acest caz, mai tîrziu, se va schimba destinaţia şi se vor construi blocuri locative, încălcîndu-se regimul şi parametrii urbanistici şi afectînd zona construită din jur.

„Inovaţii” doctrinare locale în domeniul urbanismului

O „invenţie” de ultimă oră, o găselniţă şmecherească, născută în minţile obtuze ale mai marilor pe arhitectură de la noi, care lor le pare foarte deşteaptă, este „redefinirea” locală a unor termeni consacraţi în doctrina şi în literatura de specialitate. Mă voi strădui, să nu obosesc cititorul, să ofer detalii tehnice şi voi explica esenţa problemei în cîteva fraze.

Înainte, toţi parametrii şi indicii urbanistici (C.U.T., P.O.T., retrageri, înălţimi, densităţi etc. – arhitecţii mă vor înţelege) se calculau raportate la parcelă/teren – elementul de bază al Planului urbanistic general şi al Regulamentului local de urbanism. Aşa cum se face în toată lumea civilizată.

După „inventarea” noilor definiţii, neaoşe, ale acestor termeni, ei trebuie să se calculeze raportat la zonă funcţională (cartier, cîteva cartiere, sector). Ceea ce e absurd şi este imposibil. Dar, ca să nu fie învinuiţi de inventarea unei noi teorii urbanistice, cei de la Primărie, totuşi, pînă la un anumit nivel (etaj, înălţime), calculează parametrii respectivi după modelul clasic, iar de la o anumită înălţime a clădirii (pe care ei o stabilesc în funcţie de situaţie) – după metoda lor inedită, adică practic nu-i calculează.

Monitorizarea parametrilor urbanistici nu este un moft al cuiva. Acest lucru permite asigurarea unei dezvoltări urbane echilibrate, permite omogenizarea şi unificarea habitatului urban. De calcularea, stabilirea corectă a parametrilor şi a indicilor de control urbanistici depinde conţinutul certificatelor de urbanism şi al autorizaţiilor de construire. Ce repercusiuni ar avea în plan practic această „revoluţie urbanistică”? Aceea că, de acum înainte, în oraşul Chişinău se poate construi orice şi oriunde, cu acte în „regulă” de la Primărie, fără a ţine cont de Planul urbanistic general, de Regulamentul local de urbanism, de cutuma arhitecturală locală, de părerea chişinăuienilor.

Toate aceste „inovaţii” au fost introduse prin Dispoziţia Primarului general Nr. 480 din 29.05.2014, care contravine documentaţiei de urbanism (Planului urbanistic general şi Regulamentului local de urbanism), deci este ilegală. Folosindu-se de aceste noi „trend-uri” în ale urbanismului, în ultimul timp, au fost aprobate mai multe Planuri urbanistice de detaliu (PUD), care de asemenea încalcă prevederile documentaţiei de urbanism municipale. Numai în şedinţa din 13.11.2014 au fost aprobate vreo zece. Toate aceste interpretări amatoriste ale teoriei urbanismului vor conduce în scurt timp la schimbări negative în peisajul urban municipal.

Considerăm că este inacceptabilă denaturarea concepţiei şi a aspectului arhitectural-urbanistic al oraşului nostru, care, cutumiar, s-a dezvoltat ca un oraş verde, de proporţii medii, cu spaţii şi cu distanţe mari, bine aerate şi însorite. Nu putem transforma Chişinăul într-un oraş eclectic, şters şi fără personalitate, într-o urbe amalgamată cu zgîrie nori şi cu clădiri de toate stilurile.

Vizavi de Circ va fi construit un cartier rezidenţial

Peste drum de Circ, în perimetrul străzilor Calea Moşilor, Andrei Doga, b-dul Renaşterii Naţionale şi hotarul terenului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică, se preconizează să se construiască un cartier rezidenţial. La şedinţa CMC din 20.11.2014 s-a dezbătut un Plan urbanistic zonal (PUZ) pentru acest cartier, care va fi amplasat pe o suprafaţă de 8,32 ha. Aici vor fi construite mai multe blocuri locative, cele mai înalte vor avea 20 de nivele.

Beneficiarul proiectului este o persoană fizică care deţine un teren de 0,41 ha în această zonă. Din cele 8,32 ha pentru care s-a elaborat PUZ-ul, 47 % constituie proprietate privată, iar 53 % – proprietate publică (municipală şi de stat). Care vor fi modalităţile de consolidare a terenurilor masivului rezidenţial nu se precizează.

În proiectul de decizie se propune interzicerea privatizării terenului aferent de către proprietarii caselor individuale din zonă; considerăm această prevedere ilegală.

Ideea, în sine, este foarte bună: de a reconstrui integral cîte un cartier. Însă, în cazul de faţă, planul respectiv necesită ajustări majore la documentaţia de urbanism municipală. Deoarece, iarăşi, se încalcă tot ce se poate încălca, se depăşesc parametrii şi indicii de control urbanistici (în PUZ în dreptul parametrilor depăşiţi se specifică: „cu bonus” (?!), parc-am fi într-un supermarket la cumpărături; se pot tolera mici devieri, dar nu depăşiri de cîteva ori). Actualul PUZ va legifera o aglomerare urbană sufocantă pentru locuitorii zonei, fără suficiente şcoli, grădiniţe şi altă infrastructură urban-edilitară.

Totodată, la proiectare, trebuie de luat în calcul condiţiile geologice complicate ale zonei, porţiunile unde intensitatea seismică este de 8 grade. Se propune ajustarea tuturor indicilor de control la valorile prescrise de către Regulamentul local de urbanism, excluderea ambiguităţilor, luarea în vedere a condiţiilor geologice complicate ale zonei.

Mult-făgăduitul „jurămînt anti-comunist” al liberalilor din CMC

Recent, liberalii, într-o conferinţă de presă, au cerut celorlalte partide de dreapta să jure solemn că nu vor face după alegeri alianţă cu comuniştii. Bună intenţie, nu zic altfel. Un cuvînt însă nu au spus despre alianţa de facto liberal-comunistă de la nivel municipal, care funcţionează bine-mersi de mult timp şi nu în folosul chişinăuienilor, ci al camarilei primarului şi al fracţiunii comuniste.

Pe la televiziuni, primarul îmblă cu gogoaşa sa de serviciu – că dînsul se străduieşte din răsputeri să creeze o coaliţie pro-europeană în Consiliu, iar în timpul mimatelor sale strădanii pacifiste, liberalii nu uită să-şi mai tragă nişte terenuri şi încăperi. Colegii din Consiliu tot aşteaptă ca Primarul să-şi onoreze promisiunile de creare a unei alianţe pro-europene. Dar, pe semne, primarul se conduce de o maximă a camarazilor săi comunişti: lucrul promis, trei ani se aşteaptă – tocmai spre finele mandatului.

Iertată-mi fie comparaţia, dar, păstrînd proporţiile, situaţia respectivă îmi creează unele asociaţii cu războiul nedeclarat din estul Ucrainei, cînd liderul rus afirmă cu nonşalanţă că Rusia nu e implicată în conflict, iar primarul, fără să roşească, spune că nu există nici o alianţă liberal-comunistă în Consiliul Municipal. Atunci de ce toate deciziile ilegale le votaţi cu tovarăşii voştri comunişti? Ar fi onest ca voi să juraţi, în faţa chişinăuienilor, că nu veţi mai delapida (prăda) averea publică (folosind în acest scop voturile comuniştilor). În plus, comuniştii fac ordinea de zi, mai bine zis, selectează ce vor vota şi ce nu.

Aşa că, deocamdată, o alianţă „monstruoasă” liberal-comunistă o avem la nivel municipal şi nu la cel central. Îmi pare rău că liberalii nu s-au ridicat la nivelul misiunii pe care doresc să şi-o asume pe dreapta naţională a eşichierului politic – coagularea partidelor pro-europene din CMC.

Aşa cum spuneam, la începutul articolului,

nimic nou în Consiliu. Trebuie totuşi să nuanţez mesajul: nimic bun şi în Primărie, iar degradarea situaţiei se accelerează pe zi ce trece. Astfel, corupţia şi dezordinea a căpătat un caracter endemic în Primărie şi că, de mult, a ieşit de sub controlul Primarului. Mult trîmbiţata luptă a liberalilor cu corupţia şi cu ilegalităţile din Primărie a eşuat. Altfel spus, în „lupta” liberalilor cu corupţia a învins corupţia.

Liberalii s-au pierdut în mici „afaceri” şi „tranzacţii” şmechereşti şi dubioase (un fel de „furatul căciulii”). Au promovat o echipă de consilieri locali eterogenă, o „oaste de strînsură”, cu interese economice personale şi oculte.

Nu demult, peliştii l-au felicitat pe Klaus Iohannis cu prilejul victoriei în alegerile prezidenţiale. Dincolo de parte festivă, exterioară, a mesajului de la Bucureşti, ar fi bine ca liberalii să preia şi ceva din conţinut lui şi să implementeze, în Primărie, măcar puţin din onestitatea, moralitate, rigoare, pedantismul şi eficienţă germană. Din păcate, la nivelul municipiului încă nu poate fi vorba despre dezideratul: Chişinăul lucrului bine făcut. În acest context, cuvîntul-cheie ar fi instituirea ordinii şi a legalităţii în autorităţile publice din Chişinău. Noţiuni deocamdată străine lor.

Igor CĂLIN, consilier municipal

P.S.: Ayatolahul şi oracolul liberal de Coloniţa, într-o emisiune TV, a spus: „Vom lua majoritatea în Parlament ca să facem ordine în ţară”. Dacă veţi face tot aşa ordine în ţară, cum a făcut-o junele liberal în Capitală, atunci vai de capul Moldovei noastre. Acum, mai nou, în consonanţă cu mesajul şefului, dl primar ne-a fericit cu o nouă veste-trăsnet: că va fi prim-ministru! Pe asta cum s-o luăm? Pe bune sau ca pe o glumă de prost gust? Sau să o înţelegem ca pe o ameninţare la adresa Moldovei? De parcă nu ne-ar ajunge dezmăţul şi fărdelegile de la nivel municipal, domnia sa vrea să le proiecteze, să le implementeze la nivelul întregii ţării.

Ferească-ne Domnul de asemenea fericire!

P. p. s. Pentru doritorii de noi detalii justificative, recomandăm accesarea blogului igorcalin.worldpress.com