CONACUL „MANUC BEI” DIN ORAŞUL HÎNCEŞTI VA FI RESTAURAT

În ziua de 3 iulie, a avut loc prezentarea publică a proiectului „Deschiderea traseului turistic (Vama Veche-Lăpuşna) prin restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc Bei" din or. Hînceşti", care va fi finanţat din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională şi implementat de Agenţia de dezvoltare regională Centru. În deschidere, preşedintele raionului Hînceşti Grigore Cobzac a punctat unele priorităţi de apropiată perspectivă  referitoare la viitorul traseu turistic, în crearea căruia actualmente sunt antrenaţi.

La eveniment au participat: Tudor Meşina, directorul ADR Centru; Serghei Osipean, preşedintele Comunităţii armeneşti în Republica Moldova; Vlad Vornic, director general al Agenţiei Naţionale Arheologice; Sergiu Ciocanu, şeful Direcţiei Patrimoniul Cultural şi Artei Vizuale al Ministerului Culturii şi mulţi alţii oaspeţi care au fost invitaţi să asiste la un astfel de moment de importanţă majoră pentru cultura naţională.

Proiectul dat are drept obiectiv general: Îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale prin creşterea contribuţiei sectorului de turism la economia regional. Implementarea sa va contribui la procesul de dezvoltare  regională  orientat spre sporirea atractivităţii turistice a raionului Hînceşti, constituirea unor parteneriate regionale funcţionale în scopul îmbunătăţirii situaţiei economice din regiune, prin dezvoltarea durabilă a potenţialului turistic din zona raionului Hînceşti şi celor adiacente.

Proiectul urmăreşte nemijlocit reabilitarea Casei contelui Dolgoruchi, includerea Complexului muzeistico-turistic Conacul-Parc „Manuc Bei "din or. Hînceşti, Cetăţii geto-dacice şi Casei-muzeu „Antonie Plămădeală" din satul Stolnicesti în circuitul turistic al RM,  intensificarea contactelor între specialiştii în domeniul patrimoniului cultural din ţară, creşterea gradului de promovare şi eficientizare a turismului. Constituirea unui traseu turistic intern de o asemenea valoare va servi drept imbold la o mai bună cunoaştere a istoriei şi culturii meleagului natal.

Reieşind din obiectivul strategic al Consiliului Raional Hînceşti de a constitui un traseu turistic polifuncţional, implementarea proiectului  va conduce la consolidarea capacităţii partenerilor de a suplementa bugetele locale, la diversificarea ofertelor turistice, va face posibilă creşterea cererii pentru servicii turistice către un număr crescut de turişti, extinderea potenţialului pieţei turistice a raionului şi al zonei de frontieră. Proiectul  creează oportunităţi de ascensiune economică regională şi locală prin valorificarea unor obiective de patrimoniu, generînd cerere pentru o gamă largă de bunuri şi servicii cu specific turistic, fapt ce va conduce la deschiderea noilor locuri de muncă, fapt extrem de relevant pentru necesităţile actuale ale raionului.

Participanţilor le-a fost propus spre vizionare filmul "Manuc Bei" de unde aceştia au putut afla istoria şi rădăcinile acestui monument cultural. Prezentarea proiectului de restaurare a conacului "Manuc Bei" şi a rezultatelor preliminare ale cercetărilor arheologice  preventiv efectuate. Lucrările de reconstrucţie urmează să înceapă curînd şi vor fi finanţate prin intermediul a două proiecte de anvergură.

Conacul lui "Manuc Bei" din Hîncesti reprezintă una dintre perlele arhitecturii moldoveneşti din secolul al XIX-lea, fiind o reşedinţă luxoasă, cu o livadă de iarnă, o piscină cu acoperiş, cu ieşiri subterane, frumoase havuzuri şi un lac mic, galeriile din sticlă legau construcţiile adiacente cu palatul. Multe dintre acestea nu au supravieţuit timpului şi nepăsării oamenilor, dar urmează a fi reparate sau chiarreconstruite.

Lilia Ţurcan, sp. comunicare ADR Centru