41% DIN MOLDOVENI PREFERĂ SĂ PRIMEASCĂ SALARIUL “ÎN PLIC”

Circa 41 la sută din participanţii la un sondaj de opinie, realizat de către Magenta Consalting la comanda Companiei de colectare a datoriilor INCASO, au notat că ar prefera să primească salariul “în plic”, dar suma să fie mai mare.

Este o tendinţă care se manifestă în rîndul cetăţenilor, în pofida implicaţiilor sociale la pensionare, constată autorii sondajului. Ei menţionează faptul că „acest punct de vedere este îndeosebi răspîndit în rîndul persoanelor mai tinere, cu vîrste cuprinse între 18 şi 49 de ani (46-52%)”. Cel puţin 42% din numărul respondenţilor ar prefera să primească salariul oficial, chiar dacă suma acestuia ar fi mai mică. 63% din medicii, profesorii şi inginerii intervievaţi au avut această opţiune. Tinerii optează pentru un salariu mai mare, indiferent de forma în care îl vor primi şi beneficiile de moment, însă odată cu înaintarea în vîrstă cetăţenii doresc să aibă un post de muncă stabil cu un salariu permanent, care le va asigura o pensie decentă la bătrîneţe. Sondajul a fost efectuat la telefon pe un eşantion de 1170 de persoane. Deşi în ultimii ani s-au întreprins mai multe măsuri pentru a soluţiona problema ocupării informale şi a salariilor ”în plic”, ponderea persoanelor care nu plătesc contribuţii sociale şi a celor care nu sînt protejaţi la locul de muncă rămîne a fi înaltă. Potrivit Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, din cauză că la unele întreprinderi se plătesc salarii "în plic", bugetul public naţional pierde anual de la 3 la 5 miliarde de lei.