SPECIALISTII INVATA CUM SA-I AJUTE PE COPIII CU PROBLEME DE SANATATE MINTALA

  • În ultimii ani problemele de sănatate mintală în rîndul copiilor sînt întîlnite tot mai des. De rînd cu specialiştii în domeniu medical, specialiştii din Serviciile de asistenţă psihopedagogică (SAP), pedagogii implicaţi în procesul de educaţie incluzivă sînt în faţa situaţiei de a susţine şi a sprijini în dezvoltare copiii şi familiile copiilor cu tulburări emoţionale şi de comportament, cu tulburări de dezvoltare psihologică, cu tulburări din spectrul autist, copii cu adicţii de alcool, tabac şi altele.
  • În urma reformei sistemului de educaţie demarată în urmă cu cîţiva ani, numărul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează şcolile obişnuite s-a mărit de 4 ori. Asta înseamnă că pedagogii trebuie să fie înarmaţi cu noi abilităţi şi tehnici, astfel ca să facă faţă noilor rigori impuse de educaţia incluzivă, deschisă pentru toţi copiii, inclusiv pentru cei cu dizabilităţi fizice şi intelectuale.
  • Potrivit unui studiu, la întrebarea „care sînt problemele cele mai mari şi unde pot fi ajutaţi”, specialiştii SAP au recunoscut că dintre toate dificultăţile, problemele de sănătate mintală la copiii şi adolescenţi sînt cele mai greu de înfruntat în procesul de intervenţie.
  • Pentru CCF /HHC Moldova susţinerea copiilor şi familiilor acestora prin servicii specializate directe, dar şi prin consolidarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale a specialiştilor este o prioritate.
  • Seminarele pentru specialiştii din SAP şi şcoli sînt organizate de CCF/HHC Moldova, în cadrul proiectului “Asigurarea şanselor egale la educaţie şi incluziune socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, Faza II-a” sînt finanţate de Caritas Elveţia.

Atelierele de instruire sînt destinate specialiştilor din serviciile de asistenţă psihopedagogice responsabile de incluziunea în şcoală şi comunitate a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). În total, la cele 2 instruiri desfăşurate la Drochia şi Hînceşti au participat 65 de specialişti din 12 comisii psihopedagogice din raioanele din nordul şi sudul ţării, inclusiv UTA Gagauzia.

Trainingul a fost condus de un specialist notoriu din domeniul sănătăţii mintale, psihiatru şi psihoterapeut, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, Doamna Jana Chihai. Formarea a avut drept scop abilitarea specialiştilor cu tehnici, cunoştine şi practici eficiente de lucru cu copii şi adolescenţii care se confruntă cu probleme de sănătate mintală. Participanţii au avut posibilitatea să înveţe să recunoască profilul tulburărilor, mediul în care apar şi se dezvoltă, au facut cunoştinţă cu remediile şi condiţiile de recuperare. Specialiştii au conştientizat că cea mai indicată intervenţie este cea bazată pe abordarea socială şi nu preponderent medicală. Educarea copiilor în familii sau în servicii de tip familial dau cele mai bune rezultate cînd este vorba să educăm şi recuperăm un copil sau adolescent, inclusiv în cazuri mai cumplicate, cum ar fi tendinţe suicidale, depresia, hiperactivitatea şi deficienţa de atenţie.

Ideea organizării instruirilor a venit în condiţiile în care potrivit studiului ”Evaluarea modelelor de educaţie incluzivă”, realizat de APSCF cu suportul CCF Moldova referitor la consolidarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale a specialiştilor SAP pe domenii specifice, aceştia au fost rugaţi să identifice principalele probleme cu care se confruntă. Majoritatea psihopedagogilor au menţionat că cele mai multe dificultăţi le întîlnesc în lucurul cu copiii cu probleme de sanatate mintală.

“Reforma şi progresul din ultimii ani din sistemul educaţional au adus în vizorul specialiştilor copiii care pînă ieri erau închişi în casă sau izolaţi de societate în internate şi şcoli-auxiliare, copiii care traiau în lumea lor, în timp ce pedagogii stîngeau din umeri că nu ştiau cum să-i ajute sau ignorau problema. Acum noi trebuie să ajutăm aceşti copiii şi adolescenţi să se integreze cît mai bine în şcoală, să socializeze, să participe la viaţa comunităţii în care trăieşte. Specialiştii serviciilor de asistenţă psihopedagogice sînt primii care le vin în ajutor, iar atelierul de astăzi îi va ajuta să stabilească diagnosticul, să identifice necesităţile individuale ale fiecărui copil ca să-l ajute să se integreze în comunitate. Un pas important pe care trebuie să-l întreprindem este conlucrarea între serviciile existente sau create recent, cum ar fi cele medicale, sociale, educaţionale şi de drept. ”, a menţionat coordonatorul programului de educaţie incluzivă de la CCF/HHC Moldova, Viorica Cojocaru.

„Sîntem responsabili direct de zdrobirea stereotipului că copii cu tulburări mintale au nevoie doar de tratament medicamentos: identificarea timpurie şi intervenţia terapeutică, acceptarea acestor copii şi lucrul în baza necesităţilor lor sînt prioritare pentru incluziunea educaţională şi socială, a menţionat Tatiana Veremciuc, şefa SAP Edineţ.

”Să fi avut acces la o asemenea formare mai înainte, poate am fi intervenit altfel şi am fi evitat unele greşeli ”, a menţionat Ana Cabac, şefa SAP Cantemir.

Atelierele de instruitre se desfăşoară în cadrul proiectului “Asigurarea şanselor egale la educaţie şi incluziune socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, Faza II-a” implementat de CCF/HHC Moldova şi finanţat de Caritas Elveţia.

Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Educaţiei, la sfîrşitul anulului 2014 numărul copiilor cu CES înrolaţi în şcolile obişnuite s-a majorat de 4 ori de la începutul reformei şi cu 29% comparativ cu anul 2013, atingînd cifra de 2,300 de copii. Potrivit unui studiu al UNICEF, percepţia din partea celorlalţi copii şi părinţi că elevii cu dizabilităţi trebuie izolaţi în instituţii încă mai domină, iar jumătate din pedagogi susţin că nu ştiu cum să lucreze cu astfel de copii.

În REPUBLICA MOLDOVA, devine alarmantă statistica fenomenului de suicid/tentativă de suicid juvenil.

- Astfel, în anul 2010 au fost înregistrate 12 cazuri de suicid şi 47 cazuri de tentativă de suicid printre minori,

- în 2011 - 18 cazuri suicid şi 28 tentative,

- 2012 – 26 cazuri de suicid şi 105 tentative.,

- 2013 – 17 cazuri de suicid şi 87 tentative.

- Datele operative pentru primul semestru a anului 2014 relevă 14 cazuri de suicid şi 44 tentative.

Specialistii prezenti la seminar susţin ca datele declarate nu reflecta în totalitate realitatea, în realitate sînt mult mai multe cazuri de suicid si tentative de suicid in rîndul copiilor.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Lina BOTNARU, Coordonator Comunicare, CCF/HHC Moldova

Tel: (+373) 60637070, e-mail: linabotnaru@gmail.com