PENSIA PENTRU LIMITA DE VIRSTA: LISTA ACTELOR NECESARE SI TERMENUL DE EXAMINARE A CERERII

Pensia pentru limită de vîrstă se stabileşte pe viaţă de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

Începînd cu data de 1 iulie 2019, vîrsta standard de pensioare pentru femei va crește cu șase luni, iar bărbații vor ieși la pensie la 63 de ani.

Începînd cu 1 iulie 2017 se majorează vîrsta de pensionare conform eşalonării prevăzute în tabel:

Persoanele care intră în categoria celor care trebuie să iasă la pensie trebuie să prezinte următoarele acte pentru stabilirea pensiei:

* buletinul de identitate (în original şi copie);

* carnetul de muncă (în original şi copie) sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare;

* diploma de studii la secţia de zi a instituţiilor superioare de învăţămînt (pînă la data de 1 ianuarie 1999, în original şi copie);

* livretul militar (în original şi copie) sau acte ce confirmă perioada de îndeplinire a serviciului militar;

* documente ce confirmă perioada de îngrijire a unui invalid de grupa I sau a unui bătrîn ce a atins vîrsta de 75 de ani (pînă la data de 1 ianuarie 1999);

* alte acte după caz.

Pensia pentru limită de vîrstă se stabileşte pe viaţă de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile de la această dată.

În cazurile în care a fost depăşit termenul de depunere a cererii, pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar. Termenul de examinare a cererii este de 30 de zile de la data depunerii dosarului.

Sursa: sputnik.md