Nenorocitii, taxe anuale de 300-600 de euro pentru cei ai caror membri de familie lucreaza peste hotare!

Divertis ştiri de interes raţional

Ştim prea bine că mafia de la guvernare şi cel din spatele ei care au organizat furtul miliardului au legiferat recuperarea banilor din buzunarele moldovenilor într-un răstimp de 25 de ani. Cu toate acestea, suplimentar, se vede şi simţim cum ei vor să recupereze acest miliard de euro furat îndoit sau întreit din buzunarele noastre încă de pe acum. O fac prin instituirea celor mai aberante taxe şi impozite, precum şi prin scumpirea sufocantă a tuturor preţurilor la bunurile de larg consum şi a serviciilor. Recurg la această împovărare de tip medieval a moldovenilor şi din cauză că finanţatorii şi donatorii externi ai Republicii Moldova s-au săturat pînă peste cap să ofere ţării împrumuturi rambursabile şi nerambursabile pentru moldoveni, iar guvernanţii să le fure la lumina zilei.

O ultimă hotărîre emisă printr-o Ordonanţă Orgolioasă de Urgenţă a Guvernului (OOUG) e de natură să amuţească şi schelălăitul cîinilor. Se ştie că, economico-financiar, Republica Moldova rezistă ca Stat şi datorită banilor trimişi familiilor lor de către moldovenii care muncesc, se spetesc sărmanii din greu peste hotare. Într-o proporţie covîrşitoare, aceşti bani trimişi în ţară sunt destinaţi consumului, fiind mai rare cazurile moldovenilor care se repatriază cu bani cu tot ca să-i reinvestească aici. Guvernanţii, în acest sens, şi-au făcut un plan simplu, cumplit de cinic şi, cred ei, uşor de aplicat, plecînd de la speculaţia că da, este adevărat că moldovenii de acasă cumpără bunuri de larg consum de pe piaţa internă, stimulînd astfel comerţul, încasările bugetare, dar ei beneficiază mai mult decît Statul de pe urma acestor remitenţe din străinătate. Ordonanţa de Urgenţă, potrivit copiei care ne-a fost furnizată de către o sursă de încredere din Guvern, prevede următoarele:

Taxe aplicate familiilor de moldoveni ale căror membri lucrează peste hotare

  1. Dacă o familie are un singur membru (fiu, fiică, soţ sau soţie) care lucrează peste hotare, aceasta este obligată să achite anual o taxă de 300 de euro decontată la Viktoriabanka, în caz contrar se va recurge la executare silită.
  2. În cazul în care sunt doi membri ai aceleiaşi familii care lucrează peste hotare, taxa va fi de 500 de euro.
  3. În situaţiile în care este vorba despre o familie întreagă, dar care trimite bani părinţilor/bunicilor, presupunîndu-se legitim că banii cîştigaţi în străinătate sunt suficienţi, taxa anuală plătită statului va fi de 600 de euro.
  4. Există cazuri în care unii moldoveni nu mai au familie în ţară, însă trimit bani cu regularitate unor rude de gradul 2, 3 ori unor prieteni apropiaţi. În aceste condiţii, după ce autorităţile competente au stabilit că aceştia chiar nu mai au membri reali de familie, iar asta pentru ca nu cumva să se eschiveze de la plata taxelor legale, sumele primite în ţară, indiferent de banca prin care o fac, vor fi taxate la ghişeu cu reţinerea unei taxe de 20% din suma expediată. În acest sens, toate băncile din RM vor primi instrucţiunile de rigoare.
  5. Pentru familiile care au membri ce lucrează în Federaţia Rusă, indiferent de numărul acestora, a fost legiferată o taxă anuală unică de 300 de euro.

Prevederi legale pentru cei care vor pleca din ţară după Ianuarie 2018

Începînd cu 1 Ianuarie 2018, absolut toţi moldovenii care îşi vor părăsi ţara spre a lucra în străinătate pe un termen mai mare de un an, dar care au fost şcolarizaţi de Stat în unităţile de învăţămînt primare, medii şi universitare, vor intra sub incidenţa următoarelor obligaţiuni legale:

  1. Staul Republica Moldova a învestit şi învesteşte în tinerele generaţii sume imense pentru educare, instruirea lor spre a deveni cetăţeni contribuabili şi participanţi la prosperarea ţării lor. Din grijă exclusivă pentru viitorul prosper al ţării, faţă de sporirea natalităţii şi a ataşamentului faţă de popor, spre a stăvili o emigraţie necontrolată de cadre de nădejde instruite de unităţile noastre de învăţămînt, pentru a-i face pe tinerii moldovenii să se gîndească de zece ori înainte de a lua o decizie pripită de a pleca în bejenie, în străinătate, în căutarea unui loc sigur sau nesigur de muncă şi departe de familiile lor deznădăjduite de sărăcia de aici, s-a decis ca absolut toţi moldovenii care vor emigra, începînd cu 1 Ianuarie 2018, să plătească Statului Republica Moldova contravaloarea studiilor pe care le-au făcut prin subvenţie de la Stat – cele primare, medii sau universitare. Contravaloarea acestor studii pe care trebuie să le plătească va fi stabilită în funcţie de media taxei de înmatriculare la unităţile de învăţămînt privat de pe teritoriul Republicii Moldova.
  2. Sustragerea de la plata acestor taxe, în funcţie de metodologia de fraudare, va atrage următoarele sancţiuni: a) somarea acestora la domiciliul părinţilor; b) anularea paşaportului moldovenesc; c) retragerea cetăţeniei Republicii Moldova după un an şi jumătate de cînd s-a stabilit că se sustrag voit de la aceste obligaţii legale elementare. Luîndu-se în consideraţie că există mulţi moldoveni care pot emigra cu ajutorul paşapoartelor româneşti, ruseşti, bulgăreşti etc., dar care se înscriu în cadrul legal al obligaţiilor amintite, aceştia pot fi încadraţi drept infractori şi vor fi daţi în urmărire internaţională.

Pamfleta-m-aş şi n-am cui!

 Roman Catană Sabarneanu

 

 

 

 

Socialmai mult
22.07.18 - 13:21
20.07.18 - 18:53
20.07.18 - 18:44
20.07.18 - 18:43
20.07.18 - 13:36
20.07.18 - 13:33
19.07.18 - 18:38
19.07.18 - 18:36
19.07.18 - 18:33
19.07.18 - 16:17
19.07.18 - 13:20
19.07.18 - 13:07
18.07.18 - 19:10
18.07.18 - 19:11
18.07.18 - 15:08
18.07.18 - 15:07
18.07.18 - 14:23
18.07.18 - 11:29
17.07.18 - 19:12
17.07.18 - 19:11