INTRUNIRI METODICE PENTRU RESPONSABILII DE DISCIPLINELE SCOLARE

Specialiştii responsabili de disciplinele şcolare din cadrul direcţiilor raionale/municipale de învăţămînt participă la tradiţionalele reuniuni metodice, organizate de Ministerul Educaţiei. În total, pe parcursul lunilor iunie - august, vor fi organizate 22 de întruniri de acest fel, la toate disciplinele şcolare.

Primul eveniment va avea loc pe data de 23 iunie, la disciplina Limba şi literatura rusă, urmînd ca seria de reuniuni să se încheie pe data de 21 august, cu participarea specialiştilor la disciplina Educaţie civică. Ulterior, astfel de activităţi vor fi organizate în fiecare raion din ţară pentru toţi profesorii care predau o disciplină sau alta.

Reuniunile metodice reprezintă activităţi cu caracter informaţional, în cadrul cărora specialiştii la disciplinele şcolare şi cadrele didactice din instituţiile de învăţămîntul general discută aspectele de noutate cu referire la metodologia de predare, prevederile şi reglementările noi din domeniu, direcţiile prioritare în activitatea sistemului educaţional.