Felicitare cu ocazia zilei de 8 Martie

Primăvara ne aduce, an de an, pe aripile sale, una dintre cele mai extraordinare sărbători din lume – Ziua Internaţională a Femeii. În aceste clipe, timpul se opreşte puţin ca să vă aducă un omagiu. Vă aducem în dar un buchet de trandafiri, iar aroma petalelor de pe aceste flori să ningă peste anii Dumneavoastră neîncetat, pomul vieţii să înflorească mulţi, mulţi ani pe care să-i trăiţi alături de populaţia Moldovei, avînd conştiinţa că aţi îndeplinit cu cinste munca ce va fost încredinţată!

Să ningă-ncet deasupra voastră cu fulgi de fericire,

Să vă fie visul un zbor măreţ şi plin de împlinire,

Povara vieţii să vă fie un car cu sănătate,

S-aveţi mereu în drum un soare zîmbitor,

S-aveţi alături chipuri dragi şi un înger păzitor!

…Iar Mărţişorul prin culoarea lui roşie să vă aducă dragoste veşnică în familie, în viaţa personală, cea albă să vă apere curăţenia sufletească pe care o aveţi şi o purtaţi mereu!

Ce să vă mai doresc?

Pe treptele urcării să nu zăriţi decît roade, s-aveţi succese remarcabile, fapta să vă fie scut, pacea în belşug să vă domnească, iar razele soarelui ce s-au adăpostit în inima şi sufletul D-voastră să dăruiască celor din jur bunătate, sinceritate şi dreptate celor ce vi s-or adresa pe parcursul anilor ce vin!

Acest mesaj e adresat tuturor doamnelor şi domnişoarelor de pe acest colţişor mioritic, însă în special doamnelor de la redacţiile Ziarul de Gardă, Moldova Suverană, Jurnal de Chişinău. Cuvîntul Dumneavoastră să fie mereu plin de înţelepciune, dreptate şi adevăr!

Mă închin cu pietate doamnelor din sfera medicinii!

Atîtea vieţi de om salvate,

În albul tău halat menit

Să fie semn al purităţii,

Sunteţi ca vişini înfloriţi,

Ce freamătă la straja vieţii.

Aceste versuri sunt adresate doamnei Mătrăgună Nelea Gheorghe doctor în ştiinţe medicinale, director interimar la spitalul Ignatenco din Chişinău, Cojocaru Svetlana, gastrologului Tricolici. Nu pot să nu spun cuvinte de recunoştinţă şi celor din r-nul Făleşti, ca Vacarciuc Elena, Tambur Svetlana, Osoianu Eugenia.

Cîmpia-n zori aş colinda, florile toate aş aduna să le aştern azi la picioare iubitelor profesoare de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, în special doamnei directoare şi celor ce predau în clasa VII, Belaus Nina, Durnea Galina.

A citi o carte e ca şi cum ai trăi o viaţă cucerind infinitul, îmblînzind viitorul, dezvoltîndu-ne creierul şi sufletul. Această carte o poţi citi la Biblioteca publica raionala M. Eminescu, condusă de Tatiana Galbici unde toţi sunt primiţi cu amabilitate. O felicitare aparte merită doamna Negoiţă Elena, şef servicii relaţii cu publicul, care a cîştigat la Chişinău trei proiecte, aducînd venit în sfera culturii.

Florile recunoştinţei le aduc în dar Ciobanu Emilia şef DASPPC, şef adjunct DASPPC Violeta Ciupercă, Rotaru Veronica şef serviciu, asistentul Negură Lilia de la Locuinţa protejată din Făleşti.

Doamnelor Colesnic Svetlana fost comisar interimar, Alina Radu, avocat în Bălţi, le doresc ca spiritul zilelor la început de Primăvară să le însoţească pretutindeni şi fie ca Primăvara iubirii să le inunde sufletul cu bucuriile şi cu parfumul florilor sale.

Cu plecăciune, Valentina Cazacu, fost pedagog, astăzi la pensia bine meritată!

La mulţi ani, flori ale Primăverii! Să rămîneţi mereu tinere şi frumoase la chip şi suflet, iar recunoştinţa celor din jur să vă dea aripi pentru noi succese!