DE CE ESTE LUPUL CREATURA DIAVOLULUI

Povestea străveche din Moldova care explică de ce lupul îi atacă şi pe oameni

O legendă care circula la sfîrşit de secol XIX în zona de nord a Moldovei, prezintă geneza acestei specii. Conform poveştii, lupul este singurul animal care nu a fost creat de Dumnezeu. Povestea despre apariţia lupului pe pămînt a fost publicată în numărul trimestrial (8-10) al revistei de folclor „Şezătoarea” din Iulie-Septembrie 1899 sub semnătura învăţătorului M. Lupescu din Broşteni. Acesta menţionează că a auzit legenda de la Catrinariu P. Dumitru, un elev de-al său din clasa a V-a a şcolii din localitate. Conform poveştii, în vremurile de început, cînd Dumnezeu era ocupat să creeze dobitoacele pe pămînt, la el a venit dracul şi i-a cerut voie să facă şi el o vietate.

„Şi fiindcă Dumnezeu era învăluit cu treaba şi e bun la inimă, dete voe dracului să facă pe lup”, spune învăţătorul M. Lupescu. Bucuros că a primit permisiunea să creeze un animal, dracul s-a dus acasă şi a făcut din lemn un lup cît o casă de mare, după care s-a întors să-i arate opera lui Dumnezeu. „D-zeu, văzînd o lighioae aşa de mare, povăţui pe Dracu să-l mai micşoreze, să-l mai cioplească, să-l facă în sfîrşit mai pe gustul sf-sale. Dracu ascultă de porunca Ziditorului tuturor făpturilor văzute şi nevăzute şi după ce-l isprăvi, veni iar la D-zeu. Domnului nu-i plăcu nici amu făptura dracului”. „Fă-l cît un cîne de cei mari”, îi porunceşte necuratului”.

Revolta dracului şi replica lui Dumnezeu

Supărat că a fost întors din drum, diavolul s-a întoars acasă şi a făcut cum i s-a poruncit, deoarece era înspăimîntat de frica Domnului. A făcut pe lup de dimensiunea unui cîine mare şi a revenit la Dumnezeu ca să-l însufleţească. „Binecuvîntînd Domnul lemnul cu întrupare de lup, el se făcu viu. Dracu, văzîndu-şi făptura, o povăţui să mănînce pe D-zeu. Lupul începu să hîrîe şi să se răpadă la Ziditorul lumei; D-zeu atunci poronci lupului să-şi mănînce stăpînul şi lupul o tuli după dracu”.

Povestea mai spune că de frica lupului, dracul a luat-o la sănătoasa, iar lupul a fugit după el. „Cum fugea el, ie 3 peri şi-i zvîrle în urmă. Lupul, din gol cum era, se acopere cu păr. Dînd de un iaz se vîră în el şi lupul văzînd un flăcău îl sfîrtică pe el în locul Dracului” Această întîmplare, spune povestea, este explicaţia pentru faptul că lupul mai mănîncă şi oameni. „Şi de atunci a rămas ca lupul să mănînce oi, cai, vite ş.a, şi cîteodată să mănînce şi draci sub formă de om. Şi de-aceea, fiindcă are peri de drac, ochii lupului strălucesc noaptea ca două lumînări”.

Florin JBANCA, Adevărul.ro