DE ASTAZI DREPTUL LA PENSIE POATE FI SOLICITAT SI PRIN PROCURA

Începînd cu ziua de astăzi, 31 iulie, cererea şi actele necesare pentru stabilirea pensiei pot fi depuse de către reprezentatul persoanei desemnat prin procură la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la domiciliul solicitantului de pensie.

Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează într-un comunicat de presă că, în conformitate cu modificările operate în Legea privind sistemul public de pensii, care au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, prin procură poate fi solicitat dreptul la pensia pentru limită de vîrstă, pensia de dizabilitate, pensia de urmaş precum şi reexaminarea pensiei.

La cerere va fi anexată procura, precum şi documentele necesare ale persoanei care solicită dreptul la pensie, acestea fiind în original şi copie (buletinul de identitate, carnetele de muncă, diploma de studii, livretul militar, alte acte după caz).

Sursa: IPN

01.10.20 - 11:36
01.10.20 - 00:33
01.10.20 - 00:30
01.10.20 - 00:36
01.10.20 - 00:34
01.10.20 - 16:35
01.10.20 - 16:51
01.10.20 - 14:47
01.10.20 - 14:48
01.10.20 - 16:43
01.10.20 - 16:39
02.10.20 - 00:49
01.10.20 - 18:05
01.10.20 - 16:26
01.10.20 - 11:37