CIRCA 100 DE ELEVI AU SOLICITAT CONDITII SPECIALE DE EXAMINARE

Comisia Naţională de Examene a recepţionat pînă la data de 30 aprilie, curent, 99 de cereri privind acordarea condiţiilor speciale de examinare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale care au studiat în baza curriculumului general. Din numărul total de cereri, 62 se referă la examenul de bacalaureat, iar altele 37 – la examenul de absolvire a gimnaziului.

Cererile au fost examinate de o comisie specializată din care fac parte reprezentanţi ai Comisiei Naţionale de Examene, Ministerului Sănătăţii şi Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică.

În 92 de cazuri, candidaţii cu deficienţe neuromotorii sau vizuale grave au solicitat mărirea timpului destinat efectuării lucrării scrise. Alţi 13 tineri (dintre care 6 – candidaţi la bacalaureat, iar 7 – la absolvirea gimnaziului), au solicitat susţinerea probelor de examen la locul imobilizării. Totodată, în 14 cazuri s-a solicitat asigurarea unui spaţiu adaptat, iar în alte 32 – prezenţa la examen a unui asistent individual.

Din numărul total de cereri depuse, în 15 situaţii comisia specializată a constatat necesitatea examinării suplimentare a cazurilor. Ulterior, comisia nominalizată va înainta recomandări pe fiecare caz în parte pentru Comisia Naţională de Examene.

În anul curent, Ministerul Educaţiei a elaborat o instrucţiune care stabileşte procedurile specifice de organizare a examenelor de bacalaureat pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. Documentul are scopul să acorde şanse egale elevilor cu cerinţe educaţionale speciale de a susţine examenul de bacalaureat şi examenele de absolvire a ciclului gimnazial.

Decizia finală de acordare a condiţiilor speciale de examinare pentru unii candidaţi la examenul de bacalaureat şi la examenele de absolvire a gimnaziului va fi aprobată în cadrul următoarei şedinţe a Comisiei Naţionale de Examene.

Comunicat de presă

01.08.20 - 00:27
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:33
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
02.08.20 - 02:24
03.08.20 - 17:19
01.08.20 - 00:29
02.08.20 - 02:29
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 15:25
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 20:46
02.08.20 - 17:32