CE SE FACE LA GUVERN

Cetăţenii vor putea reutiliza informaţiile colectate de instituţiile publice

Cabinetul de Miniştri a aprobat pe 6 noiembrie Hotărîrea privind aplicarea Legii cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public, din 26 septembrie 2012. Documentul stabileşte condiţiile de accesare şi reutilizare a informaţiilor din sectorul public, obligînd instituţiile statului să ofere informaţii despre datele publice colectate. Astfel, cetăţenii vor avea acces sporit la informaţiile cu caracter public în formate deschise şi procesabile automat şi le vor putea reutiliza atît în scopuri necomerciale, cît şi comerciale. Permisiunea de a reutiliza documentele deţinute de instituţiile publice adaugă valoare pentru reutilizatori, dar şi pentru societate în general, prin promovarea transparenţei şi a răspunderii. Prin acest sistem, cetăţenii pot dialoga cu instituţiile publice oferind sugestii şi îmbunătăţind astfel calitatea informaţiilor colectate şi publicate. Astfel, Guvernul Republicii Moldova se aliniază eforturilor Uniunii Europene în domeniul reutilizării informaţiilor din sectorul public şi deschiderii datelor publice.

Guvernul va aloca bani pentru evacuarea apei din zonele afectate de precipitaţii

Guvernul a decis pe 6 noiembrie alocarea a două milioane de lei pentru evacuarea apei din zonele din lunca rîului Prut afectate de precipitaţiile abundente din septembrie curent. Potrivit proiectului, în rezultatul precipitaţiilor abundente din luna septembrie în lunca rîului Prut s-a acumulat apă în volum estimativ de nouă milioane metri cubi. În consecinţă au fost inundate terenuri agricole pe o suprafaţă totală de 8200 ha. Prejudiciul cauzat producătorilor agricoli constituie circa 32 milioane de lei şi suma poate creşte dacă nu vor fi întreprinse acţiuni de evacuare a apei. Decizia de alocare a banilor a fost luată ţinînd cont de faptul că Agenţia „Apele Moldovei” şi producătorii agricoli nu dispun de resurse necesare evacuării apei. Banii vor fi alocaţi din fondul de rezervă al Guvernului.

Donatorii de organe vor primi poliţă de asistenţă medicală pe viaţă

Guvernul a aprobat pe 6 noiembrie un proiect de lege care prevede modificări şi completări la Legea privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane. Andrei Usatîi, ministru al Sănătăţii, a declarat că proiectul prevede, în particular, faptul că donatorii de organe vor putea obţine poliţă de asigurare medicală pe viaţă. Proiectul prevede că instituţiile private vor avea dreptul să preleve ţesuturi şi celule. În acelaşi timp, prelevarea de la donatori în viaţă de celule stern, piele, spermă, cap femural, placentă, sînge din cordonul ombilical, membrane amniotice, ce vor fi utilizate în scop terapeutic, se va face fără avizul Comisiei independente de avizare. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Sănătăţii pentru a îmbunătăţi reglementarea juridică a relaţiilor sociale din domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane la bolnavii cu insuficienţe organice ireversibile.

Mai mulţi studenţi vor primi bursă socială

Studenţii din familiile socialmente vulnerabile, care îşi fac studiile în bază de contract, vor avea dreptul să intre în competiţie pentru o bursă socială, la fel ca cei de la buget. Aşa prevede o decizie aprobată pe 6 noiembrie de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Executivului din 2006 cu privire la burse şi alte forme de ajutoare sociale pentru studenţii instituţiilor de învăţămînt superior, mediu de specialitate şi cel secundar profesional, precum şi pentru persoanele care fac studii postuniversitare. Decizia mai prevede ajustarea acestei hotărîri la Regulamentul-cadru cu privire la ocuparea de către studenţi a locurilor cu finanţare bugetară în învăţămîntul superior de stat şi excluderea divergenţelor între actele normative existente, avînd scopul de a susţine studenţii din toate categoriile sociale. O altă prevedere ţine de încurajarea activităţilor de voluntariat în rîndul studenţilor. Astfel, cei care vor face voluntariat, vor avea prioritate la acordarea bursei, dacă media notelor va fi aceeaşi la mai mulţi pretendenţi.

Guvernul a aprobat cerinţele pentru semnalizarea de securitate la locul de muncă

Guvernul a aprobat în şedinţa de pe 6 noiembrie un proiect care stabileşte cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate la locul de muncă. Proiectul include cerinţe generale, descrie modalitatea de utilizare a semnalizărilor de securitate şi sănătate în muncă şi stabileşte regulile generale privind alternanţa şi complementaritatea acestora. În proiectul hotărîrii Guvernului este prevăzut că numai atunci cînd riscurile profesionale nu vor putea fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă, ori prin măsuri de organizare a muncii, angajatorul va trebui să prevadă semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă. Pentru alegerea semnalizării adecvat, angajatorul va trebui să ia în considerare orice evaluare a riscurilor profesionale. Hotărîrea va intra în vigoare la începutul anului viitor.

Noi prevederi pentru transplantul de organe şi celule umane

Guvernul a decis pe 6 noiembrie modificarea şi completarea Legii privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, la propunerea Ministerului Sănătăţii. Scopul este de a îmbunătăţi reglementarea juridică a relaţiilor sociale din domeniu pentru bolnavii cu insuficienţe organice ireversibile. Potrivit autorilor proiectului, legea necesită schimbări întrucît a fost elaborată în urmă cu cinci ani, iar între timp medicina a înregistrat progrese mai ales în sfera transplantului de organe şi celule umane. Totodată, documentul este completat cu dispoziţii conform directivelor Uniunii Europene. Astfel, se urmăreşte stabilirea clară a condiţiilor de prelevare a organelor, ţesuturilor şi celulelor de la donator în viaţă. Noul proiect precizează că avizul Comisiei independente de avizare este necesar în cazul donării de organe de la donatorul în viaţă. Totodată, prelevarea de organe de la donatori în viaţă de celule stern, piele, spermă, cap femural, placentă, sînge din cordonul ombilical, membrane amniotice, ce vor fi utilizate în scop terapeutic, se va face fără avizul acestei Comisiei. Iniţiativa vizează şi relaţiile de import – export, în condiţiile în care Agenţia de Transplant autorizează doar importul organelor, ţesuturilor şi celulelor, iar exportul nu este reglementat de legislaţia în vigoare. Totodată, noul proiect permite şi instituţiilor private să preleve ţesuturi şi celule. Completările la Legea privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane concretizează competenţele Agenţiei de Transplant, Băncilor de ţesuturi şi a altor instituţii medicale, inclusiv celor private din domeniu. Potrivit Ministerului Sănătăţii, proiectul va avea un impact pozitiv asupra aplicării reglementarilor UE în domeniul transplantului în vederea asigurării accesului cetăţenilor la beneficiile transplantului, în condiţii de siguranţă, calitate şi eficienţă.

Sursa: Moldpres