CE SE FACE LA GUVERN

Va fi instituită o comisie a Ministerului Sănătăţii care să verifice situaţia din spitale

Prim-ministrul Iurie Leancă a prezidat, pe 24 iulie, şedinţa Cabinetului de Miniştri, a transmis Biroul comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului.

În debutul şedinţei, Prim-ministrul Iurie Leancă a abordat subiectul privind Spitalul municipal "Valentin Ignatenco", unde în sala de operaţie se folosesc instrumente industriale. "În loc să stingem focul prin luarea unor decizii imediate, iată că subiectul a luat amploare şi a ajuns şi în presa internaţională. Îmi pare rău că în R. Moldova se mai lucrează cu asemenea instrumente pe care nici nu le pot numi medicale. Dacă spitalul are în dotare instrumente medicale speciale, de ce s-a permis să se utilizeze o bormaşină", a declarat Iurie Leancă. În context, Prim-ministrul a cerut să fie creată o comisie pentru a efectua inventarierii dispozitivelor medicale utilizate în spitalele din toată ţara. De asemenea, stabilirea necesităţilor de dispozitive medicale pe tot sistemul şi organizarea achiziţiilor centralizate, dar şi elaborarea unui mecanism pentru a asigura ca cerinţele tehnice pentru echipamente şi dispozitive să fie în conformitate cu standardele europene de calitate.

Un alt subiect a fost despre mai multe programe de suport bugetar sectorial care au fost iniţiate încă din 2012. Premierul a cerut urgentarea realizării în termen a acţiunilor prevăzute. Prim-ministrul a anunţat că Ministerul Mediului, pînă la finele anului 2012, urma să elaboreze 25 de regulamente pentru implementarea Legii apelor. Ministerul a beneficiat de suportul a patru experţi pentru consolidarea capacităţilor instituţiei, dar pînă la momentul actual nici un act normativ nu a fost aprobat. Şi Ministerul Economiei împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) urma să elaboreze 17 acte normative, 10 au fost elaborate în termen, 7 se află la etapa de elaborare şi avizare. Cît despre Ministerul Justiţiei, pînă la finele anului 2013, ministerul împreună cu ceilalţi actori implicaţi în reforma justiţiei urmează să elaboreze 7 acte normative, 2 se află la definitivare şi 5 se află la etapa de elaborare. "Reieşind din faptul că orice întîrziere şi nerealizare a angajamentelor diminuează suma debursată din partea UE, considerăm oportun de a interveni cu o indicaţie de accelerare a procesului de realizare a acţiunilor", a menţionat Iurie Leancă.

Guvernul l-a reconfirmat în funcţia de administrator principal al Zonei Economice Libere, „Expo-Business Chişinău" pe Nicolae Calin.

Tot pe 24 iulie, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici. Scopul principal este lichidarea divergenţilor legislative în domeniul salarizării funcţionarilor din cadrul instanţelor judecătoreşti. Astfel au fost operate mai multe amendamente la legea cutare. De asemenea au fost completate şi modificate mai multe Hotărîri de Guvern. Una dintre ele se referă la Legea cu privire la medicamente. Ca urmare, insulina injectabilă va putea fi prescrisă şi de către medicii specialişti endocrinologi, nu doar de medicii de familie. Executivul a aprobat completarea tabelului cu privire la substanţele narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, suspuse controlului. Au fost stabilite 5 substanţe active care necesită supunerea sub controlului statului.

Membrii Guvernului au avizat pozitiv modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene cu privire la reglementarea reciproca a transportului internaţional auto de pasageri şi mărfuri, semnat la Roma la 19 septembrie 1997. Tot astăzi au aprobat şi iniţierea negocierilor asupra proiectului prin schimb de note.

Guvernul a decis ca Ministerul Finanţelor să aloce din fondul de rezervă al Guvernului, Ministerului Tineretului şi Sportului pentru Comitetul Naţional Olimpic mijloace financiare în sumă de 5,8 mln de lei în vederea pregătirii şi participării lotului naţional Olimpic la Festivalului Olimpic al Tineretului European din 2013 care va avea loc Olanda, la Jocurile Olimpice din iarnă, Rusia şi la Jocurile Olimpice pentru Tineret din 2014, China.