CC A AVIZAT POZITIV INITIATIVA CE PREVEDE MODIFICAREA PROCEDURII DE NUMIRE A PROCURORULUI GENERAL

Curtea Constituţională (CC) a avizat pozitiv proiectul de lege de modificare a Constituției ce prevede modificarea procedurii de numire a Procurorului General, documentul urmînd să fie înaintat Parlamentului spre examinare.

Proiectul prevede că Procurorul General urmează să fie numit în funcţie de către Preşedintele R. Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. În prezent Procurorul General este numit de Parlament, la propunerea șefului Legislativului.

„Procurorul General este demis din funcţie de către șeful statului, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, în condiţiile legii pentru motive obiective şi în temeiul unei proceduri transparente”, se spune în document.

Tot astăzi CCM a avizat pozitiv proiectul care prevede că judecătorii vor fi numiţi în funcţie în condiţiile legii, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, de către Preşedintele R. Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). „Şeful statului poate respinge o singură dată candidatura propusă de CSM”, se spune în document.

Proiectul stabilește că judecătorii au doar imunitate funcţională în condiţiile legii, iar consultarea CSM este obligatorie în procesul elaborării, examinării, aprobării şi modificării bugetului de stat, în partea ce ţine de alocarea mijloacelor financiare pentru instanţele judecătoreşti.

„Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din magistraţi, aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor, reprezentînd toate nivelurile instanţelor judecătoreşti, şi membri ai societăţii civile cu experienţă în domeniul dreptului. Ministrul Justiţiei este membru al CSM. Membrii instituţiei sînt aleşi sau numiţi pentru un mandat de 6 ani, fără posibilitatea de a deţine două mandate consecutiv”, se specifică în proiect.

Ambele avize sînt definitive, nu pot fi supuse nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al R. Moldova, iar modificările pot fi prezentate după cel puţin şase luni de la data prezentării iniţiativei de modificare a Constituţiei.

Modificările sînt efectuate în conformitate cu noua Lege cu privire la Procuratură, care va intra în vigoare la 1 august curent.

(De pe agenţiile de presă)