Cacofoniile cacofonilor constrinsi

Autor: Mihai CONŢIU

Caraghiosul Chirtoacă crede că ce cunoaşte-n cumulul cunoştinţelor copiate cu conştiinciozitate crispată căpătată cîndva constituie coordonate credibile carcasei conservării controlării Consiliului Capitalei. Condescendenţa concetăţenilor crapă constant cînd curu-i cutremură curveşte-n clătinări colaterale. Căsătoria cu coniţa castă, ca-n comediile kitsch, căzuta-n catastrofă cabotină, crispîndu-i conţinutul conştient, crezător constant clismelor… Cît, cum, ce crede că, consensual, călăreşte cam ce-i cade-n cale? Chişinăuienii, cheltuitori, charismatici, cabotini, cu crispare credeau că colericul conduce cu competenţă Capitala, cu convingere conştientă. Calmi, cu corecţie confirmată, chişinăuienii cred că cheltuitorul Chirtoacă cam chiverniseşte criminal Capitala calică. Cărpănosul, cu chibzuială criminală, cretină, crede că-i capabil ca Cezar, Caligula, că chişinăuienii-s castraţi. Credinţa-n Christos căzuta-n carapacea cu-cu-cur-cucuruzului. Clar, curvele capătă colaci cîştigători cu crispări culpabile-n Codurile criminale!

Ghiujul Ghimpu, găsind grabnic gaura ginecologică grobiană-n golanul geo-strateg, gîndi grabnice grozăvii geto-dace. Gîdilînd grohăitor grota Galinei galeşe, gura-i gîlgîi glacial găbjirea granturilor grase. Gheişa Galina gungurea-n grămada gologanilor greoi garnisindu-şi goliciunea, găsindu-şi gloaba generoasă. Găurile-n granturi generează gologani, galbeni grandioşi. „Guru” Ghimpu, gîngurind „galbenă gutuie”, gospodărea grase garnituri gnoseologice! Grijile-s gata, gîndi Ghimpu!

Plahotniuc, pîndindu-şi partenerii parşivi, plănui pedepsirea porcilor profitori. Pe prima poziţie putu pune procedee penale practicate-n Procuratură. Politic, puţin preţuiau! Penal, prin puterea permisă procurorilor, Plahotniuc poate pedepsi penalii politruci prezentaţi pînă pierd potenţa, paralele, puţina putere. „P” pe „P”