ASTĂZI, ÎN MONITORUL OFICIAL

Astăzi în Monitorul Oficial a fost publicat decretul prezidenţial cu privire la desemnarea lui Iurie Leancă în funcţia de Prim-ministru interimar. Comisia Electorală Centrală îşi face publice hotărîrea cu privire la aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate în anul 2012, hotărîrea cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi, precum şi o serie hotărîri de atribuire a mandatelor unor consilieri locali. În numărul de vineri, 26 aprilie, al Monitorului Oficial, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat îşi face cunoscut ordinul despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, iar Banca Naţională – o hotărîre cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la BNM.