VENITURILE ACUMULATE LA BUGETUL DE STAT AU CRESCUT CU 10,1%

În ianuarie-iunie 2013 veniturile la bugetul de stat pe toate componentele au constituit 9 mlrd 838,8 mln de lei (583 mln de euro) şi s-au majorat cu 10,1 la sută, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a informat Ministerul Finanţelor. Partea de cheltuieli a bugetului de stat pe toate componentele a fost realizată în sumă de 10 mlrd 592,1 mln de lei, ceea ce este cu 9,4 la sută mai mult, comparativ cu semestrul I al anului 2012. Executarea bugetului de stat în şase luni ale anului curent s-a soldat cu un deficit în sumă de 753,3 mln de lei. Sursele de finanţare ale deficitului au fost: încasări de la valorile mobiliare de stat, răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare, împrumuturile debursate din surse externe, mijloace din vînzarea şi privatizarea patrimoniului public, alte surse.