UN NOU SERVICIU ELECTRONIC DE LA IS „CRIS „REGISTRU”

ÎS „CRIS „Registru” a lansat un nou serviciu electronic, vizualizarea informaţiei privind accesarea datelor cu caracter personal. Serviciul se prestează, în mod gratuit, şi poate fi accesat pe portalul serviciilor electronice www.e-services.md de către titularii buletinului de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova şi de către deţinătorii altor certificate ale cheilor publice.

Solicitantului i se oferă accesul, în regim on-line, la informaţia privind operatorii care au prelucrat datele sale cu caracter personal şi timpul accesării acestor date, stocate în registrele deţinute de către ÎS „Registru”.

La baza prestării acestui serviciu se află prevederile legale, care obligă operatorul să-i asigure cetăţeanului accesul la informaţia cu privire la autorităţile cărora le-au fost furnizate datele sale cu caracter personal. Solicitantul se poate adresa autorităţii care a prelucrat datele în vederea realizării dreptului de acces, opoziţie şi intervenţie, în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova care reglementează protecţia datelor cu caracter personal.

De menţionat că, potrivit cerinţelor de securitate stabilite faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemele informaţionale, serviciul oferă informaţii privind operatorii care au prelucrat aceste date în ultimii doi ani.

Buletinul de identitate electronic a fost lansat pe 13 mai 2014 şi permite identificarea şi autentificarea deţinătorului în resursele şi sistemele informaţionale, inclusiv prin utilizarea semnăturii digitale la prestarea serviciilor electronice. În prezent documentul este integrat cu platforma de e-guvernare MPass şi permite accesarea informaţiilor în format electronic:

 1. Accesarea datelor personale din Registrul de Stat al Populaţiei;
 2. Lista actelor de identitate cu statutul lor şi data expirării;
 3. Datele despre domiciliu, inclusiv domiciliul şau reşedinţa precedentă;
 4. Informaţia privind unităţile de transport;
 5. Vizualizarea fotografiilor care sînt aplicate în actele de identitate;
 6. Informaţia privind accesarea datelor cu caracter personal;
 7. Serviciile de acces la informaţiile fiscale pentru persoanele fizice:
 8. Alte servicii disponibile integrate cu platforma MPass.

În scurt timp persoanele care deţin buletin de identitate electronic vor putea accesa serviciile online integrate cu platforma guvernamentală MSign, care vor permite întocmirea actelor juridice în format electronic:

 1. Depunerea declaraţiilor fiscale şi serviciul e-Factura;
 2. Raportarea online privind contribuţiile asigurărilor medicale şi sociale obligatorii de stat (CNAS, CNAM, BNS);
 3. Comanda duplicatelor actelor de stare civilă;
 4. Serviciile de e-Licenţiere a diferitor genuri de activitate;
 5. Datele din registrul bunurilor imobile;
 6. Alte servicii disponibile integrate cu platforma MSign.

Punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic este o raliere la standardele europene de tehnologizare a societăţii.