UE sustine relaxarea normelor privind cerintele de capital ale bancilor

Consiliul European a convenit, Marţi, asupra poziţiei sale (abordarea generală) referitoare la propunerile de modificare a Directivei privind cerinţele de capital şi, respectiv, a Regulamentului privind cerinţele de capital, informează un comunicat de presă, preluat de agerpres.

„Sporim astfel soliditatea şi rezilienţa băncilor care îşi desfăşoară activitatea în Uniune. În finalizarea punerii în aplicare a reformelor internaţionale Basel III, este important să ţinem seama de particularităţile sectorului bancar din UE şi de situaţia specifică din statele noastre membre. Sunt încrezător că textele actualizate asupra cărora am convenit astăzi îşi propun să îndeplinească aceste obiective”, a declarat ministrul ceh de Finanţe, Zbynek Stanjura.

Preşedinţiile slovenă, franceză şi cehă, precum şi experţii statelor membre au dedicat mult timp şi multe eforturi abordării numeroaselor probleme politice şi tehnice din cadrul acestui pachet. Datorită abordării constructive a tuturor statelor membre, după 12 luni de negocieri intense, s-a realizat echilibrul necesar astfel încît Consiliul să ajungă la o abordare generală.

În ceea ce priveşte limitarea variabilităţii nivelurilor de capital ale băncilor calculate prin utilizarea modelelor interne prin intermediul aşa-numitului „prag minim al modelelor interne”, Consiliul precizează că limita se aplică atît la nivel de grup bancar, cît şi la nivelul fiecărei bănci în parte. Cu toate acestea, dacă doresc, statele membre vor avea libertatea de a aplica pragul minim la cel mai înalt nivel de consolidare pentru entităţile din ţara lor.

În poziţia sa, Consiliul a adăugat îmbunătăţiri tehnice în domeniile aferente riscului de credit, riscului de piaţă şi riscului operaţional. De asemenea, a adăugat norme îmbunătăţite privind proporţionalitatea pentru băncile mici, în special în ceea ce priveşte cerinţele de publicare pentru instituţiile mici şi cu un grad redus de complexitate.

De asemenea, Consiliul a revizuit propunerile Comisiei vizînd cadrul de competenţă şi onorabilitate pentru evaluarea caracterului adecvat al membrilor organelor de conducere ale instituţiilor şi al persoanelor care deţin funcţii-cheie, luînd şi mai aprofundat în considerare particularităţile şi practicile naţionale. În mod similar, a fost impus un cadru mai proporţional şi mai bine orientat pentru perioadele de existenţă a stării de incompatibilitate pentru personalul şi membrii organelor de guvernanţă ale autorităţilor competente, aplicabil înainte ca aceştia să poată ocupa funcţii în instituţii supravegheate.

Nu în ultimul rînd, propunerea vizează armonizarea cerinţelor minime aplicabile sucursalelor băncilor din ţări terţe şi a supravegherii activităţilor acestora în UE, precum şi armonizarea instrumentelor şi a competenţelor de supraveghere cu scopul de a face cadrul mai potrivit pentru condiţiile specifice de piaţă din statele membre.

UE intenţionează să finalizeze transpunerea acordurilor internaţionale Basel III în legislaţia UE. Acordurile Basel III au fost încheiate de UE şi de partenerii săi din G20 în cadrul Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară, cu scopul de a spori rezilienţa băncilor la eventualele şocuri economice. Basel III cuprinde o serie de măsuri menite să consolideze standardele de reglementare prudenţială, supravegherea băncilor şi gestionarea riscurilor în sectorul bancar, ca răspuns la criza financiară mondială din 2007 – 2008.

Comisia Europeană şi-a prezentat propunerile de revizuire a Directivei privind cerinţele de capital şi, respectiv, a Regulamentului privind cerinţele de capital la 27 Octombrie 2021. Întrucît Consiliul a convenit asupra poziţiei sale cu privire la propunerile menţionate, acesta este pregătit să înceapă negocierile cu Parlamentul European pentru a se ajunge la un acord cu privire la versiunea finală a textelor. 

01.05.24 - 00:04
01.05.24 - 00:12
03.05.24 - 00:29
01.05.24 - 00:11
02.05.24 - 13:35
02.05.24 - 01:12
02.05.24 - 13:37
02.05.24 - 13:34
09.05.24 - 17:17
03.05.24 - 12:37
02.05.24 - 13:32
04.05.24 - 13:23
03.05.24 - 12:22
09.05.24 - 17:15
10.05.24 - 11:40