Rataţi au fost şi vor fi încă...

Ce naşte din Ghimpu, semidoct rămîne

 Autor: Mihai CONŢIU

 De o „bulă” unitate de timp încoace, pe scena politică moldovenească şi în spaţiul mediatic, un Rică Venturiano liberal scuipă şi muşcă în binecunoscutul stil geronto-rustico-freudian al lui Ghimpu şi al scumpei sale nepoate Dorina Chirtoacă. Personajul pe care marele Caragiale l-a dat de-a azvîrlita în Partidul Liberal se numeşte Valeriu Munteanu.

Băiatul ăsta, cel puţin aşa cred eu, bubuie de prostie. Este ştiut că orice prost din lume... o face pe deşteptul. El nu bănuieşte nici o clipă cît este de prost, ci este convins pînă-n pînzele albe de isteţimea lui. Păi, altminteri, cum am mai identifica prostia?

Inevitabil, îl urmăresc, secvenţial, de ceva vreme. Devine adorabil, genial de prost în momentele în care dă lecţii de limbă, de exprimare corectă în limba română colegilor lui deputaţi. A, am uitat să vă spun că insul respectiv este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ca membru al improvizatului Partid Liberal al lui Mihai Ghimpu!

Am suficiente motive să cred că fripturistul Ion Hadîrcă, care, totuşi, este o brumă de scriitor cu puţintică şcoală sovietică şi mai este şi o şarlă comsomolistă experimentată, îşi ţine oasele rablagite în subordinea politică a ţărănoiului de Ghimpu pentru că vrea să prospere pînă-n poarta cimitirului, fiind pe deplin conştient că este nevoit să fie frate cu prostul dacă-şi vrea şi monument.

Valeriu Munteanu, însă, face parte din generaţia tînără care trebuie să asigure, pentru viitorime, batalioanele indispensabile de proşti. Ăsta, Munteanu, chiar crede că Ghimpu este un mare lider politic, iar pentru asta ar fi în stare să se însoare încă o dată chiar şi cu nepotul lui, cu Chirtoacă, ca să intre şi el într-o familie de luptători pîrîţi.

Ca şi Ghimpu, Munteanu este şi el jurist. Lui Ghimpu i-au trebuit vreo 14 ani ca să mîntuie o facultate de Drept prin corespondenţă, pe vremea îngăduitorilor sovietici, iar lui Munteanu doar 4 ani. Indiferent de anii rătăciţi prin facultate, nici unul din ei nu au făcut o şcoală care să se vadă. Ambii vorbesc şi se exprimă într-o limbă română aproximativă, deşi de la Munteanu ar trebui să avem pretenţii pentru că şi-a isprăvit facultatea în România.

Belindu-mi ochii prin internet, în timp ce Munteanu îi dădea o cu totul altă aplicabilitate practică verbului din debutul frazei, observ că acest băieţaş a absolvit o facultate de Drept „la grămadă”, cum îi spunem noi, românii, adică una de mîntuială şi „la normă” pentru „amărîţii de basarabeni”. Prin urmare, junele deputat a absolvit facultatea de Științe Juridice la Universitatea „Valahia" din oraşul Târgoviște, judeţul Dâmbovița. Pînă şi hotelul „Valahia” din bătrîna Capitală a Munteniei este mai cunoscut decît facultatea pe care a violentat-o Valerică Munteanu!

Fiind suficient de rodat în domeniu, am, deci, şi justificarea să vă încredinţez că universitatea absolvită de Munteanu este una din acele instituţii de învăţămînt superior apărute ca ciupercile după ploaie după 1990. Da, poate că Universitatea „Valahia" o fi fiind una bună şi eu nu ştiu, dar atunci de ce oferă diplome de absolvire şi unor proşti şi agramaţi ca Munteanu?

Ca să înţelegeţi mai bine performanţele didactice ale acestui Munteanu de pînă în clipa în care şi-a depus dosarul pentru a intra la o facultate românească, este suficient să reţineţi că a fost repartizat la mama dracului, adică la Târgovişte, nu la facultăţi de Drept cu tradiţie, cum ar fi cele de la Bucureşti, Iaşi, Cluj sau Sibiu. Pînă-n 1990, nici dracul nu se gîndea că Târgovişte poate fi vreodată centru universitar. Este vorba despre aceleaşi afaceri cu diplome ca şi de pe aici! Pînă una, alta, Munteanu o face pe absolventul unei facultăţi româneşti, ştiind că cei de aici nu sunt preocupaţi de calitatea învăţămîntului oferit de o universitate sau alta.

Nepunînd la îndoială, aşa cum am sugerat, posibilele performanţe ale tinerei, totuşi, Universităţi „Valahia" din Târgoviște, nu pot să nu reproşez acestei instituţii de învăţămînt superior românesc faptul că şi-a arogat insolenţa de a-i permite lui Munteanu să fugă de acolo cu o diplomă de absolvire, fără să vorbească şi să scrie în limba română uzuală, elementară. Ar fi culmea să se şi mîndrească stupid cu faptul că un fost absolvent al acestei universităţi a ajuns deputat în Parlamentul Republicii Moldova!

 D-le Călin D. Oros, rector al Universităţi „Valahia", nu vă este jenă?

 Pe vremuri, înainte de 1989, nici în cele mai nesăbuite visuri nu puteai să-ţi găseşti împlinirea admiterii la o facultate în condiţiile în care nu cunoşteai gramatica elementară. D-le Călin D. Oros, aţi avut cumva programe politico-didactice româneşti de a acorda diplome universitare la toţi nătîngii, la toţi agramaţii?

Nu vreau să se creadă că sunt agresiv sau rău-intenţionat, ci vreau să se priceapă că îmi pasă de calitatea învăţămîntului românesc! Ca să nu creadă cineva că scriu neadevăruri din cauză că sunt îngrozit de prostia, incultura lui Ghimpu, vă invit, iubiţi cititori, dar şi pe dumneavoastră, domnule rector Călin D. Oros, să citiţi „producţiile publicistice” ale insului Valeriu Munteanu, pentru că el este şi „scriitor de blog”, nu doar deputat! Veţi înţelege, sunt sigur, de ce îmi este ruşine, în locul domniilor voastre, atunci cînd văd astfel pîngărit spaţiul publicistic electronic!

Oare nu-i timpul să contestăm nişte diplome? Doar sunt probe!

 „Coborîți, domnilor, printre popor !” scrie acest Valeriu Munteanu într-un „articol” de-al lui, intitulat „Inter arma silent leges”, sugerîndu-ne că ştie nu doar limba latină, ci că ar fi şi specialist în sinologie, în cunoaşterea limbii chineze, iar asta pentru că îl citează pe Confucius, fără să specifice sursa vreunei traduceri preluate.

D-le Călin D. Oros, pe acest fost absolvent al universităţii conduse de domnia voastră, care scrie „Coborîți, domnilor, printre popor !”, nu aţi fost în stare să-l învăţaţi că nu poţi „coborî printre popor”, ci, eventual, în popor sau în mijlocul acestuia?

Acest viitor prost „util viitorimii”, un insolent, în fond, Munteanu, care, „în rezultatul” constatărilor sale cabaline sau ovine, siluieşte limba română în spaţii tipografice extrem de costisitoare pentru ziarul nostru dacă le-am reproduce, are şi neobrăzarea ca, într-un articol de tot căcatul de pe blog-blegeala lui, intitulat „O revoluție furată de Imperiu”, să-şi dea cu presupusul despre un eveniment la care eu am fost participant nemijlocit – revoluţia-lovitură de stat din Decembrie 1989.

D-le rector Călin D. Oros şi domnilor foşti profesori ai lui Valeriu Munteanu, „Coborîți, domnilor, printre popor !” Luaţi-le înapoi diplomele universitare oferite formal, din milostenie, acestor inşi care, din poziţia demnităţilor deţinute, ridică prostia la rang de virtute! Dacă nu o faceţi, înseamnă că chiar astfel de „bine” i-aţi dorit viitorului acestei ţări năpăstuite de mafioţi şi analfabeţi!