PROIECT DE PROMOVARE A GUVERNANTEI INTERNETULUI IN R. MOLDOVA

În viitorul apropiat, Consiliul Europei în colaborare cu MTIC urmează să lanseze un nou proiect de promovare a principiilor deschise de Guvernanţă a Internetului. Subiectul a constituit principala temă de discuţie în cadrul întrevederii dintre viceministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Vitalie Tarlev şi administratorul Departamentului Societate Informaţională, drepturile omului şi statul de drept al Consiliului Europei, Loreta Vioiu.

Părţile s-au referit la activităţile propuse în cadrul proiectului şi relevanţa acestora în scopul acoperirii necesităţilor de informare publică, organizare cursuri de instruire pentru funcţionarii vizaţi, dar şi alte grupuri de interes din Republica Moldova. Oficialii au decis despre oportunitatea unei asemenea iniţiative în urma altor activităţi publice realizate de Minister în comun cu Consiliul Europei la acest subiect, iar MTIC şi-a exprimat deschiderea deplină în vederea promovării unor principii libere de Guvernanţă a Internetului, în conformitate cu normele europene în acest sens. Internetul a devenit o necesitate şi un drept fundamental al omului, din care cauză asigurarea accesului liber şi neîngrădit la acest instrument a devenit atît de importantă. S-a convenit ca proiectul să cuprindă activităţi de consolidare a capacităţilor la nivel de ţară şi regional atît pentru factorii de decizie politică şi sectorul privat, cît şi pentru societatea civilă.

În cadrul întrevederii au fost examinate, de asemenea, realizările anterioare şi proiectele în derulare din domeniul TIC, precum şi definite direcţiile de cooperare ulterioară în scopul fortificării relaţiilor de parteneriat între instituţii. Delegaţia europeană a fost informată despre deciziile recente ale guvernului pe dimensiunea TIC, precum şi despre succesele înregistrate în implementarea proiectelor de interes sporit pentru Consiliul Europei.

Un alt subiect al discuţiilor l-a constituit cel mai important eveniment al anului din domeniul TIC - Moldova ICT Summit 2015. Oficialii au vorbit despre agenda, obiectivele şi viziunile ce urmează a fi prezentate la reuniune. O atenţie aparte a fost acordată proiectului Programului privind securitatea cibernetică, document de politici ce urmează a fi lansat în cadrul Moldova ICT Summit 2015. Loreta Vioiu a confirmat interesul şi disponibilitatea reprezentanţilor Consiliului Europei de a participa la această reuniune, dar şi de a sprijini cu expertiză iniţiativa dată.