PROCEDURA DE VOT PENTRU ELEVI ŞI STUDENŢI VA FI SIMPLIFICATĂ

Studenţii care îşi fac studiile în alte localităţi decît cele în care au domiciliul sau viza de reşedinţă vor avea dreptul să-şi exprime opţiunea de vot în orice secţie de votare din localitatea în care învaţă. Un proiect de lege în acest sens, care prevede modificări la Codul electoral, a fost adoptat, pe 12 iulie, în prima lectură de Parlament.  Proiectul a fost înaintat de un grup de deputaţi liberal-democraţi. Pentru a putea vota, elevii şi studenţii vor trebui să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire şi carnetul de student sau elev. Aceştia vor mai trebui să completeze şi să semneze o declaraţie pe propria răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, fiind informaţi despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligaţii. Documentul prevede de asemenea că birourile electorale vor putea decide asupra prelungirii cu cel mult două ore a termenului votării pentru a le permite alegătorilor, care stau în rînd la secţia de votare respectivă, să-şi exercite dreptul la vot. Potrivit autorilor proiectului, peste 120 de mii de tineri din R. Moldova îşi fac studiile în alte localităţi decît cele în care au domiciliul.