OBRAZUL ŞI TARIFELE

Preţul kilowattului creşte, nu şi calitatea curentului electric

Autor: Vlad LOGHIN

„GasNatural Fenosa” presează din nou ANRE-ul (Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică) să scumpească curentul electric. Dacă i se intră în voie acestui agent economic cu capital străin, care asigură cu energie electrică centrul şi sudul ţării, atunci costul unui kilowatt ar putea să se ridice la 2 lei. Aceasta în timp ce, după cum relata săptămîna trecută Valeriu Lazăr, ministrul Economiei, Î.C.S. „GasNatural Fenosa” obţine profit de zeci de milioane de euro, transferă sume enorme de bani cu titlul de dividende acţionarilor săi din Spania.

Mai rău, se cere scumpirea curentului electric în condiţiile în care calitatea energiei electrice se înrăutăţeşte. Or, potrivit unui raport recent al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, „calitatea energiei electrice livrate consumatorilor finali rămîne a fi în continuare o problemă destul de gravă.” Doar pe parcursul anului trecut, cei trei agenţi economici care au în proprietate sau gestionează reţelele de distribuţie a energiei electrice, Î.C.S. „GasNatural Fenosa”, „RED Nord”, „RED Nord-Vest”, au plătit aproape 1 milion 200 mii de lei pentru compensarea prejudiciilor materiale aduse consumatorilor finali, ca urmare a defectării aparatelor electrice ale acestora din cauza calităţii proaste a curentului electric.

Este adevărat că întreprinderea „RED Nord-Vest” nu a plătit nici un bănuţ consumatorilor afectaţi, pentru că în cadrul acesteia se practică responsabilitatea personală a angajaţilor, adică în cazul în care se produce o deviere inadmisibilă a tensiunii curentului electric, specialistul responsabil intervine pentru a repara aparatul electric stricat.

Însă, ceilalţi doi operatori au plătit sume impunătoare pentru a despăgubi pierderile suportate de consumatori. Bunăoară, Î.C.S. „GasNatural Fenosa”, conform datelor ANRE, anul trecut, a cheltuit din veniturile sale rezultate din sumele acumulate de la clienţi pentru consumul de energie electrică, mai bine de 1 milion 130 mii de lei pentru compensarea pierderilor pricinuite oamenilor. Adică, în medie ar reieşi cîte 541 de lei pentru fiecare consumator ce a suferit din cauza calităţii mizerabile a serviciilor sale. Aşa că, decît să insiste pe scumpirea curentului electric, conducerea companiei spaniole ar face bine să se concentreze pe îmbunătăţirea calităţii serviciilor sale. În felul acesta, şi-ar spori profitul fără a jumuli populaţia ţării.

Desigur, nici energia electrică furnizată de către întreprinderea „RED Nord” nu corespunde totdeauna parametrilor stabiliţi, însă aceasta a plătit cu mult mai puţin, aproape 46 mii de lei, sumă de mai bine de 2 ori mai mică decît cea achitată de Î.C.S. „GasNatural Fenosa”, pentru compensarea pagubelor pricinuite consumatorilor. Desigur, numărul consumatorilor asiguraţi cu energie electrică de către compania spaniolă este mare decît cel al operatorului de la nordul ţării, însă faptul că acesta a plătit în medie cîte 524 de lei pentru fiecare client păgubit vorbeşte că serviciile „RED Nord” sînt mai calitative decît ale Î.C.S. „GasNatural Fenosa”.

Oricum, cel puţin aşa rezultă din concluzia ANRE, Î.C.S. „GasNatural Fenosa” scapă uşor. Fiindcă, sumele de bani achitate de compania spaniolă pentru repararea prejudiciilor reale aduse consumatorilor s-ar putea dovedi catastrofale pentru bugetul întreprinderii. Deoarece, precizează Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, nu toţi consumatorii care suferă din cauza furnizării energiei electrice cu încălcarea parametrilor prevăzuţi de standardele în vigoare au posibilitate să solicite compensarea cheltuielilor suportate pentru reparaţia aparatelor electrice defectate.

ANRE evidenţiază că furnizorii de energie electrică, în mod special Î.C.S. „GasNatural Fenosa”, cer de la consumatorii păgubiţi, pentru ca aceştia să fie compensaţi, un număr mai mare de documente decît cel prevăzut în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. În afară de aceasta, a constatat instituţia de reglementare a pieţei energetice a ţării, Acordul de restituire conţine clauze abuzive. Adică, se face totul ce este în puterea companiei pentru că să împiedice consumatorul să ceară despăgubiri. Drept argument, ANRE invocă faptul că doar pe parcursul anului trecut Î.C.S. „GasNatural Fenosa” a încălcat de 5 ori prevederile Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice.

Consumatorii de energie electrică din ţară, potrivit raportului ANRE, se plîng îndeosebi pentru că tensiunea curentului electric care li se furnizează depăşeşte limita abaterilor admisibile. Aceştia susţin că tensiunea din reţeaua de curent electric ba explodează, adică sare peste limitele maxime, ba dispare, adică intervin goluri. Cele mai multe adresări ale consumatorilor privind abaterile ce ţin de supratensiune şi goluri repetate de tensiune vizează serviciile prestate de Î.C.S. „GasNatural Fenosa”. Anul trecut, relatează Agenţia, fluxul acestora a crescut cu aproape 1300 de petiţii, atingînd cifra de aproape 15 mii de adresări.

În mod paradoxal, în loc să se concentreze pe soluţionarea imediată a demersurilor venite de la consumatori prin reducerea numărului abaterilor de acest gen, micşorarea duratei de examinare a fiecărei adresări, administraţia companiei spaniole a admis creşterea numărului de solicitări rezolvate în termene ce depăşesc prevederile în acest sens ale Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. De pildă, anul trecut, cifra petiţiilor soluţionate cu întîrziere, potrivit ANRE, s-a ridicat la 11 procente din numărul total faţă de 7 la sută, cît a fost anul precedent. Chiar dacă s-a înregistrat o tendinţă de micşorare a torentului de plîngeri vizavi de anumite nereguli din reţeaua electrică a companiei spaniole, precum abaterile de la normele admisibile ale tensiunii, ANRE apreciază deteriorarea calităţii soluţionării acestui tip de adresări. Numărul solicitărilor care vizau asemenea încălcări, rezolvate cu întîrzieri a crescut anul trecut de mai bine de 4 ori, relatează ANRE.

Mai mult ca atît, Agenţia precizează că potrivit Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, gestionarii reţelei de distribuţie a energiei electrice sînt obligaţi să măsoare parametrii de calitate a curentului electric, după care trebuie să întocmească un act în care să fie indicat termenul de înlăturare a defectului. Dacă acesta nu se respectă, potrivit ANRE, operatorul de reţea este obligat să plătească o compensaţie consumatorului, a cărei valoare este estimată în proporţie de 25 procente din costul energiei electrice consumate în perioada în care aceasta a fost livrată cu abateri de la normele standard. După calculele specialiştilor Agenţiei, doar anul trecut, 82 de consumatori finali trebuiau să primească compensaţii pentru asemenea încălcări în valoare totală de 6500 de lei. Însă, dacă ne luăm după rapoartele prezentate, conchid aceştia, Î.C.S. „GasNatural Fenosa” n-a plătit nici un bănuţ. Oare chiar atît de nesăţioasă este această Silvia Radu, preşedinte Î.C.S. „GasNatural Fenosa"? Nu plăteşte datoria faţă de oamenii păgubiţi, dar de aici pretinde scumpirea curentului electric!