NUMARUL AGENTILOR ECONOMICI CARE POT FURNIZA SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE A CRESCUT

Numărul agenţilor economici care au obţinut în anul 2014, în baza regimului de autorizare generală, dreptul de a furniza servicii publice de comunicaţii electronice a crescut cu 3,7 la sută, faţă de anul 2013, pînă la 50. Potrivit datelor Agenţiei Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), la 1 ianuarie 2015 în Registrul public al furnizorilor de servicii publice de comunicaţii electronice, deţinut de ANRCETI, erau incluse 531 de companii.

Majoritatea absolută a agenţilor economici înscrişi în Registru în anul 2014 – 35 - au ales să furnizeze atît reţele, cît şi servicii publice de comunicaţii electronice. Cele mai solicitate servicii publice de comunicaţii electronice au fost serviciile de acces la Internet şi cele de retransmisie a programelor audiovizuale.

ANRCETI aplică regimul de autorizare generală a activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice începînd cu anul 2008. Acest regim se rezumă la faptul că persoana fizică sau juridică care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice depune la ANRCETI o notificare, după care îşi poate începe activitatea.

Procedura de autorizare generală este gratuită, iar dreptul de a furniza reţele şi servicii se acordă pe un termen nelimitat.

Sursa: Moldpres