INFORMAŢIA PRIVIND ÎNTREPRINDERILE DIN R. MOLDOVA VA FI DISPONIBILĂ ONLINE

Informaţia cu caracter public privind întreprinderile din Republica Moldova va fi accesibilă online, fără solicitarea comisioanelor, urmare a indicaţiei premierului Iurie Leancă şi în baza consultărilor din cadrul Consiliului Economic. Pînă acum, accesul la această informaţie cu caracter public era limitat, iar pentru obţinerea ei, solicitanţii trebuiau să achite plăţi ale căror mărime varia de la 36 pînă la 540 lei, în funcţie de tipul şi termenul de obţinere a informaţiei. Urmare a deschiderii datelor, această informaţie va fi disponibilă online fără aplicarea oricărui tarif. În Republica Moldova sînt înregistrate circa 150 000 întreprinderi, informaţia despre care a fost deschisă astăzi. Datele vor fi actualizate lunar.

Sursa: Moldpres