INFLAŢIA SE VA TEMPERA ÎN A DOUA JUMĂTATE A ANULUI 2013

Inflaţia se va tempera în a doua jumătate a anului 2013 şi va oscila în următoarele opt trimestre în banda de jos a intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută, potrivit Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).

În trimestrul doi rata inflaţiei anuale a fost uşor peste prognoză, „preponderent din cauza modificării modului de evidenţă a creşterii preţurilor la produsele cu caracter puternic sezonier de către Biroul Naţional de Statistică”. Condiţiile macroeconomice interne şi cele externe nu prezintă schimbări esenţiale comparativ cu cele prezentate în Raportul asupra inflaţiei nr. 2, publicat în luna mai 2013, constată BNM.

Ritmul anual al inflaţiei în luna iunie a fost de 5.5 la sută, în scădere cu 0.2 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna precedentă. Inflaţia a scăzut, ca urmare a diminuării preţurilor la produsele alimentare. Banca Naţională menţionează că balanţa riscurilor la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori externi şi interni cu prevalarea celor dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste rezultă din creşterea economică mondială redusă, temperarea creşterii preţurilor internaţionale la petrol, precum şi a diminuării preţurilor internaţionale la produsele alimentare pe fondul condiţiilor agrometeorologice favorabile pentru recolta din anul 2013. În luna mai BNM a redus estimarea privind inflaţia la finele anului 2013, la 3,8 la sută faţă de 4,1%, cît prognoza în ianuarie curent. A fost a doua oară consecutiv în acest an cînd BNM revizuieşte în scădere prognoza privind inflaţia, după ce în ianuarie a coborît estimarea la 4,1%, de la 5,3%, cît anticipa în raportul asupra inflaţiei din octombrie 2012. Pentru prima dată în ultimii 20 de ani rata anuală a inflaţiei s-a situat trei ani consecutivi pe palierul de o singură cifră.