In Romania, continua sa se accentueze fenomenul de imbatrinire demografica

Populaţia rezidentă a României a fost, la 1 Ianuarie 2021, de 19.186.000 persoane, în scădere cu 142.600 persoane faţă de 1 Ianuarie 2020, cauza principală a acestei scăderi fiind sporul natural negativ, iar al doilea motiv îl constituie fenomenul de emigrare. Populaţia urbană, precum şi cea de sex feminin sunt majoritare (53,6%, respectiv 51%), arată datele Institutul Naţional de Statistică (INS).

„La 1 Ianuarie 2021, populaţia rezidentă a fost de 19.186.000 persoane, în scădere cu 14.600 persoane faţă de 1 Ianuarie 2020. Cauza principală a acestei scăderi o reprezintă sporul natural negativ (numărul persoanelor decedate depăşind numărul născuţilor-vii cu 120.273 persoane). Populaţia urbană, precum şi cea de sex feminin sunt majoritare (53,6%, respectiv 51%)”, arată datele INS.

Populaţia rezidentă cuprinde totalitatea persoanelor (cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie) care au reşedinţa obişnuită în România, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

Fenomenul de îmbătrînire demografică continuă să se accentueze (ridicîndu-se la 123,9 persoane vîrstnice la 100 de tineri sub 15 ani), ecartul dintre populaţia vîrstnică de 65 ani şi peste şi populaţia tînără de 0-14 ani ajungînd la 715 mii persoane (3.707.000 faţă de 2.992.000 persoane), în creştere faţă de 630.000 persoane la 1 Ianuarie 2020.

Raportul de dependenţă demografică a crescut de la 53 la 53,6 persoane tinere şi vîrstnice la 100 persoane adulte. Soldul migraţiei internaţionale temporare de lungă durată a fost negativ (- 28.825 persoane). La 1 Ianuarie 2021, populaţia rezidentă din mediul urban a fost de 10.286.000 persoane, în scădere cu 1,6% faţă 1 Ianuarie 2020.

Populaţia feminină la 1 Ianuarie 2021 a fost de 9.795.000 persoane, în scădere cu 0,7% faţă de aceeaşi dată a anului precedent. Procesul de îmbătrînire demografică s-a adîncit, comparativ cu 1 Ianuarie 2020, remarcînduse creşterea ponderii populaţiei vîrstnice (de 65 ani şi peste). Indicele de îmbătrînire demografică a crescut de la 120,8 (la 1 Ianuarie 2020) la 123,9 persoane vîrstnice la 100 persoane tinere (la 1 Ianuarie 2021).

Ponderea populaţiei de 0-14 ani în total populaţie a înregistrat o scădere de 0,1 puncte procentuale (de la 15,7% în 2020 la 15,6% la 1 Ianuarie 2021), în timp ce ponderea populaţiei de 65 ani şi peste în total populaţie a înregistrat o creştere de 0,4 puncte procentuale (de la 18,9% în 2020 la 19,3% la 1 Ianuarie 2021). Astfel, raportul de dependenţă demografică a crescut de la 53 (la 1 Ianuarie 2020) la 53,6 persoane tinere şi vîrstnice la 100 persoane adulte (la 1 Ianuarie 2021).

„România continuă să fie o ţară de emigrare, fenomenul de emigrare constituind cea de a doua cauză principală a reducerii populaţiei ţării. Soldul migraţiei internaţionale în anul 2020 a fost negativ, numărul emigranţilor depăşind numărul imigranţilor cu aproape 29.000 persoane. În cursul anului 2020, bărbaţii au emigrat într-o proporţie mai mare decît femeile (54,1%). Şi în rîndul imigranţilor, bărbaţii au fost majoritari (60,5%)”, arată datele INS.