IASI CAPITALA CULTURALA EUROPEANA

Fundaţia Iaşi Capitală Culturală Europeană aşteaptă pînă la data de 20 septembrie 2015 propuneri de proiecte culturale din Republica Moldova pentru includerea acestora în dosarul de candidatură al Iaşiului pentru cîştigarea acestui titlu pentru anul 2021.

Proiectele pot fi depuse atît de operatori culturali de stat şi independenţi, dar şi de către persoane fizice, iar propunerile selectate pentru a face parte din agenda culturală Iaşi 2021 vor beneficia de finanţare pentru a fi implementate. Cuantumul finanţării va fi stabilit în urma definitivării bugetului general destinat agendei culturale. De asemenea, proiectele vor beneficia de consultanţa echipei de experţi pentru a fi detaliate şi integrate în programul cultural.

Propunerile pot viza următoarele arii tematice: artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale (pictură, sculptură, grafică, artă decorativă, fotografie, film), patrimoniul cultural (revitalizare urbană, conferinţe, workshop-uri) sau industriile creative (design vestimentar, animaţie, arhitectură, jocuri pe calculator, advertising, meşteşuguri, software şi computer games).

De asemenea, trebuie să se ţină cont de următoarele criterii de evaluare:

-proiectul trebuie să fie original (să nu copieze proiecte ale oraşelor competitoare din România, ori deja capitale europene ale culturii);

-să aibă dimensiune europeană (coproducţie Iaşi şi alte oraşe europene); să existe posibilitatea exportării/dezvoltării proiectelor şi evenimentelor în Chişinău şi Cernăuţi;

-să respecte conceptul dosarului de candidatură Iaşi 2021.

Pentru a fi luată în calcul, o propunere de proiect trebuie să ofere răspunsuri la următoarele întrebări:

1) Care este conceptul proiectului? (maximum 400 cuvinte)

2) Ce aduce nou acest proiect? Cu ce este diferit? (maximum 300 cuvinte)

3) Care sînt paşii principali de implementare? (maximum 200 cuvinte)

4) Care este bugetul total estimat al proiectului, exprimat în lei româneşti? (nu este necesară o defalcare)

5) Vă rugăm să enumeraţi/prezentaţi o serie de posibili parteneri la nivel european. (maximum 200 cuvinte)

6) Proiectul propus poate fi replicat în Chişinău şi/sau Cernăuţi? (DA/NU)

Pentru a depune un proiect, cei interesaţi sînt rugaţi să completeze formularul disponibil pe site-ul https://goo.gl/7PQQxM pînă la data de 20 septembrie 2015, pe baza ghidului de pe site-ul http://goo.gl/WfCeta, unde poate fi consultată grila de evaluare a proiectelor culturale, componenţa comisiei de experţi, dar şi alte detalii necesare.

Pentru informaţii suplimentare sau clarificări, vă rugăm să ne trimiteţi e-mail la adresa contact@iasi2021.ro.

Contact Fundaţia Iaşi Capitală Culturală Europeană 2021