CURTEA DE CONTURI A AUDIAT UN RAPORT DE AUDIT AL AUTORITĂŢILOR DIN BĂLŢI

Curtea de Conturi (CCRM) a audiat, pe 4 iulie, un raport de audit cu privire la gestionarea banilor şi a patrimoniului public de către autorităţile locale din municipiul Bălţi. Deşi auditorii publici au depistat un şir de carenţe, primarul Bălţiului, Vasili Panciuk, a remarcat faptul că subalternii săi au ţinut seama de majoritatea recomandărilor anterioare ale Curţii.

Ca şi în cazul altor administraţii publice locale, controlorii CCRM s-au arătat îngrijoraţi de faptul că autorităţile din Bălţi nu planifică în mod consecvent sursele de impozite, ceea ce duce la ratări de venituri în bugetul local. Potrivit auditorului public Valentina Deliu, în perioada 2011-2012, administraţia municipiului nu a acumulat din impozite peste 50 de milioane de lei. În acelaşi timp, controlorii de stat au depistat „cheltuieli neregulamentare şi iraţionale” comise de municipalitatea bălţeană în perioada menţionată, care se ridică la 35 de milioane de lei. 30 de milioane din acestea au fost plasate în investiţii capitale, iar 1,3 milioane – în retribuirea muncii. Un alt motiv de îngrijorare pentru auditori a fost faptul că majoritatea licitaţiilor de vînzare a terenurilor pentru entităţi comerciale (90%) sînt cîştigate de o singură firmă. Responsabili din cadrul primăriei Bălţi au explicat fenomenul prin lipsa de interes din partea altor companii pentru terenurile scoase la vînzare şi prin preţul relativ mare al pămîntului stabilit de legislaţie. Înregistrarea la cadastru a unor imobile estimate la 108 milioane de lei este una din multiplele recomandări făcute de Curtea de Conturi administraţiei publice din Bălţi. Primarul Vasili Panciuk şi echipa au dat explicaţii pe marginea lacunelor depistate de auditori şi s-au pronunţat pentru perfectarea legislaţiei referitoare la finanţele publice locale. Raportul CCRM urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Moldpres