COLEGIUL INDUSTRIAL-PEDAGOGIC DIN CAHUL – O OPTIUNE PENTRU TINERII CARE ISI DORESC O CARIERA IN IT

Începînd cu anul de studii 2014-2015, elevii care studiază specialitatea Informatica în cadrul Colegiului Industrial-Pedagogic din Cahul vor beneficia de şanse reale de angajare în cîmpul muncii. Acest fapt se datorează suportului de care a beneficiat instituţia în cadrul Proiectului “Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul TIC”, implementat cu suportul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare.

Recent, a avut loc inaugurarea unui laborator modern dedicat pregătirii specialiştilor TIC, creat cu suportul ADA. La eveniment au fost prezenţi: Loretta Handrabura, Viceministră a Educaţiei, Gerhard Schaumberger, Şef al Biroului Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare în Republica Moldova, Ana Chiriţa, Director Executiv al Asociaţiei Naţionale a Companiilor din Domeniul TIC, Octombrina Moraru, Coordonator proiect, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi administraţia Colegiului.

Laboratoare similare au fost lansate în cadrul celorlalte 5 instituţii în care este implementat proiectul: Colegiul de Informatică din Chişinău, Colegiul Financiar-Bancar, Colegiul Politehnic din Bălţi, Şcoala Profesională nr. 6 din Chişinău, Școala Profesională nr. 5 din Bălţi. Suma investită în crearea laboratoarelor este de 140 000 EUR, investiţia totală în proiect fiind de peste 500 000 EUR timp de 3 ani.

Proiectul “Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul TIC” contribuie la transformarea esenţială a proceselor de pregătire a specialiştilor TIC în cadrul instituţiilor profesional tehnice selectate. Acţiunile întreprinse în proiect au vizat elaborarea şi implementarea unui curriculum ajustat cerinţelor curente şi recomandărilor industriei TIC, participarea profesorilor în cadrul unui amplu program de instruiri şi stagii, inclusiv în companiile private, dezvoltarea de servicii educaţionale complementare şi asigurarea condiţiilor tehnice optime pentru un proces de instruire performant şi eficient.

Graţie transformărilor efectuate, elevii din cadrul instituţiilor pilot au posibilitatea să acumuleze cunoştinţe relevante şi să dezvolte abilităţi practice solicitate pe piaţa muncii. Întrucît un aspect extrem de important în pregătirea specialiştilor TIC îl constituie instruirea practică, tinerii vor participa în cadrul unui Program de stagiere, proiectat şi implementat în vederea facilitării angajării în cîmpul muncii. Circa 70 de tineri din ultimul an de studii vor efectua stagii în cadrul a 10 companii din domeniul TIC. Tinerii vor avea posibilitatea să dezvolte abilităţile şi competenţele necesare exercitării profesiei, fiind încadraţi în activităţi practice şi însuşind metodele şi procedeele de lucru utilizate în companie.

Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul TIC” se desfăşoară în perioada 1 decembrie 2012 – 31 mai 2015 şi este implementat de către Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, cu suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare şi în strînsă colaborare cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.