SECTORUL BANCAR

Afacerile cu banii în RM sînt sigure şi bănoase

În ciuda unor scandaluri care s-au produs anul trecut ca urmare a schimbării acţionarilor majoritari sau a conducerii unor bănci comerciale, afacerile cu bani în Republica Moldova rămîn bănoase. Potrivit datelor oficiale ale Băncii Naţionale a Moldove(BNM), profitul total înregistrat de sectorul bancar al ţării s-a ridicat la peste 1 miliard 20 milioane de lei, adică cu mai bine de 585 milioane mai mult faţă de anul precedent. Reiese că în medie o bancă comercială din Moldova a obţinut un beneficiu curat de peste 70 milioane de lei. Nici un alt sector al economiei naţionale ni se poate lăuda cu asemenea performanţă.

Creşterea substanţială a profitului la scara sectorului bancar se datorează, conform aprecierii BNM, micşorării cu aproape a 550 milioane de lei a cheltuielilor, altele decît dobînzile la credite. La fel, o însemnată creştere a beneficiului net global al băncilor comerciale din Moldova, în proporţie de peste 420 milioane lei, vine ca urmare a micşorării deprecierii resurselor financiare ale acestora. Desigur, au sporit şi veniturile rezultate din dobînzile la credite, ridicîndu-se la 348,5 milioane de lei.

Faptul că sistemul bancar al ţării este statornic este confirmat şi de datele privind rentabilitatea activelor de care dispun băncile comerciale din ţară şi a capitalului acţionarilor acestora, care s-au caracterizat printr-o creştere de aproape 1 procent, respectiv de peste 5 procente. Banca Naţională ne asigură că, în ansamblu, băncile comerciale din ţară nu au probleme cu numerarul. Bunăoară, indicatorul lichidităţii pe termen lung, adică active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani este de 0,7, în timp ce după toate cerinţele el se cere a fi egal sau mai mic de o unitate. Nici cu lichiditatea curentă, care include bani în numerar, depozite la BNM, valori imobiliare lichide şi credite interbancare cu termenul de pînă la o lună, sectorul bancar al ţării nu stă prost. Deşi valoarea acesteia trebuie fie la nivelul de 20 procente din volumul total al activelor ce aparţin băncilor, în realitate, după cifrele BNM de la finele anului trecut, ponderea acestora reprezintă aproape 34 procente.

Indicatorii respectivi, 0,7-nivelul lichidităţii pe termen lung, şi 34 procente-proporţia lichidităţii de pînă la o lună, explică banca centrala a ţării, sînt argumente ale existenţei banilor necesari în bănci pentru a-şi onora obligaţiunile pe care le au în raport cu clienţii şi de a face faţă unor şocuri din afara ţării. În aceste condiţii, populaţia ţării tratează băncile cu mai multă încredere. Drept urmare, către ultima zi a anului trecut, după calculele BNM, a sporit cu o treime cantitatea de bani depuşi în conturile din bănci. Doar depozitele persoanelor fizice au crescut anul trecut cu 31,349 miliarde de lei.

Afluxul de bani în bănci cu titlul de depozite le-a determinate pe acestea să-şi extindă activitatea de creditare cu peste 20 procente. După unele date încă preliminare ale BNM, valoarea creditelor acordate de băncile comerciale pe parcursul anului trecut se ridica la 42,177 miliarde de lei. Unde mai pui că pe fundalul lărgirii activităţii de finanţare a băncilor din Moldova, s-a conturat o tendinţă de scădere a ponderii creditelor neperformante acordate de bănci, adică a împrumuturilor acordate de acestea, dar a căror rambursare este puţin posibilă. Bunăoară, mărimea creditelor neperformante în valoare absolută, care includ şi sumele de bani prevăzute pentru imposibilitatea rambursării, existînd cel puţin o şansă mică a recuperării parţiale, a scăzut cu aproape 4 procente. Cu mult mai mult, 9,3 procente, s-au împuţinat creditele neperformante nete, adică acel tip de împrumuturi, în cazul cărora rambursarea, practic, devine imposibilă. De tot, băncile comerciale din ţară au dat pe parcursul anului trecut credite noi în sumă de peste 30 504 miliarde de lei.

Situaţia bună privind nivelul lichidităţilor, creşterea încrederii populaţiei în bănci i-a determinat pe investitorii străini să plaseze mai mulţi bani de ai lor în băncile comerciale din RM. Astfel, plasamentele acţionarilor de peste hotarele ţării în capitalul social al băncilor moldoveneşti au crescut cu aproape 17 procente. La fel, i-a încurajat pe aceştia nivelul mediu al suficienţei activelor pentru a face faţă unor riscuri care, eventual, s-ar putea abate asupra sectorului bancar. Acesta se menţine la o cotă destul de înaltă, 23,4 procente faţă de norma de 16 procente şi vorbeşte despre posibilităţile de extindere a creditării.

În genere, după cum relatează BNM, activele, adică toate proprietăţile băncilor comerciale din Moldova, s-au ridicat la valoarea de 76,184 miliarde de lei, adică cu 30 procente mai mult decît anul precedent şi, potrivit sursei citate, vădeşte că sectorul bancar al ţării îşi extinde activitatea sa.

În fine, vine să întărească încrederea în sectorul bancar al ţării şi starea capitalului de gradul I, care include acţiuni(ordinare şi preferenţiale), surplusul de capital, profitul nedistribuit şi rezervele obţinute în urma împărţirii sau neîmpărţirii acestuia, din care se scade mărimea calculată, dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi. Acest indicator a crescut cu peste 14,5 procente şi arată că băncile comerciale din RM îşi consolidează capacitatea de acoperire a eventualelor pierderi, fără a afecta siguranţa financiară a ţării.

Vlad LOGHIN