PRESEDINTELE IGOR DODON A ADRESAT UN MESAJ DE FELICITARE PRESEDINTELUI STATELOR UNITE ALE AMERICII, DONALD TRUMP

Stimate Domnule Președinte,

Cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, în numele meu și al poporului Republicii Moldova, Vă adresez Dumneavoastră personal, precum și tuturor cetățenilor americani cele mai sincere felicitări, împreună cu alese urări de bine.

Mă bucur de faptul că între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii s-au stabilit relații speciale de prietenie și colaborare, bazate pe idealuri comune și încredere reciprocă.

Folosind deosebitul prilej, țin să reiterez recunoștința noastră pentru asistența tehnico-financiară substanțială, oferită în ultimele decenii țării mele de către Statele Unite ale Americii. Evaluăm înalt și susținerea constantă pe care ne-o acordați în vederea implementării reformelor, consolidării statului de drept și sporirii capacităților instituțiilor strategice.

Totodată, caracterul multidimensional al cooperării bilaterale îmi inspiră încredere că, în anii ce urmează, vom reuși să sporim schimburile economice și investițiile, să întărim parteneriatul privilegiat și să fructificăm această frumoasă prietenie.

Statele Unite ne-au dovedit sprijinul, printr-un ajutor impunător, și în această perioadă dificilă de pandemie, în pofida situației cu care se confruntă ele însele pe intern, – fapt pentru care exprim încă o dată aprecierea noastră sinceră.

Reafirmînd interesul Republicii Moldova de a extinde cooperarea cu Statele Unite ale Americii și de a consolida dialogul politic la nivel înalt, Vă rog să acceptați, Stimate Domnule Președinte, asigurările distinsei mele considerații.

01.08.20 - 00:27
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:33
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
02.08.20 - 02:24
03.08.20 - 17:19
01.08.20 - 00:29
02.08.20 - 02:29
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 15:25
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 20:46
02.08.20 - 17:32