MINISTERUL EDUCATIEI A ELABORAT PLANUL-CADRU DE INVATAMINT PENTRU VIITORUL AN DE STUDII

Ministerul Educaţiei a publicat Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul de studii 2015-2016.

Conform Codului educaţiei, durata anului de studii este de 33 de săptămîni în învăţămîntul primar, de 35 de săptămîni în învăţămîntul gimnazial şi liceal, iar în clasele a IX-a şi a XII-a durata anului de studii va fi de 34 de săptămîni.

Pe parcursul viitorului an şcolar, toţi elevii vor avea o vacanţă de iarnă cu o durată de 17 zile (în perioada 25 decembrie 2015 – 10 ianuarie 2016) şi o vacanţă de Paşti de 10 zile (în perioada 30 aprilie – 9 mai 2016).

De asemenea, elevii din clasele primare vor avea nouă zile de vacanţă de toamnă (24 octombrie – 1 noiembrie) şi alte nouă zile de vacanţă în perioada 27 februarie – 8 martie 2016. Elevii claselor gimnaziale şi liceale vor avea două vacanţe intra-semestriale între 29 octombrie – 1 noiembrie 2015 şi 4–8 martie 2016.

Oferta disciplinelor opţionale include cel puţin trei obiecte şi este anunţată elevilor nu mai tîrziu de 15 mai. Planul-cadru prevede că fiecare elev, cu excepţia celor din clasele/instituţiile cu profil şi cele bilingve, studiază, în mod obligatoriu, cel puţin o disciplină opţională.

Documentul este obligatoriu pentru toate instituţiile de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din ţară.