EXPERTII IDIS ”VIITORUL” APRECIAZA 2015 DREPT ANUL UNOR ESECURI ECONOMICE SI FARA NICI O REALIZARE

Experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale ”Viitorul” apreciază foarte sceptic anul economic 2015 într-un nou număr al Economic Outlook. În publicație este făcută o analiză economică ce prezintă bilanțul anului care se încheie și sînt oferite prognoze și recomandări pentru anul următor.

”Am încercat să facem un TOP5 al realizărilor și eșecurilor economiei Republicii Moldova pentru 2015. Acest exercițiu a fost o provocare pentru noi deoarece nu am identificat vreo realizare. În schimb, la eșecuri avem o listă întreagă, inclusiv devalizarea celor trei bănci, furtul din sistemul bancar, criza din sistemul financiar bancar, implementarea defectuoasă a Acordului de Asociere cu UE, sistarea finanțării externe a țării, intrarea mai multor sectoare economice în recesiune”, a precizat Viorel Chivriga, șeful Departamentului Economic al IDIS ”Viitorul”.

Potrivit autorilor publicației, criza economică a prins teren în mai multe sectoare ale economiei. În trimestrul trei al anului curent Produsul Intern Brut a înregistrat o reducere în termeni reali – cu 3,7 la sută față de perioada similară a anului precedent.

Scăderea masei monetare a continuat întreg anul 2015 sub presiunea politicii BNM și a crizei economice pronunțate. Astfel, toate componentele masei monetare au înregistrat reduceri. Acest indicator arată diminuarea reală a circuitelor economice în economia națională, mai constată experții.

Producţia globală agricolă, în ianuarie-septembrie 2015, a marcat o reducere cu 11,8 la sută faţă de perioada respectivă a anului 2014. Eşecuri clare ale anului curent sînt și declinul pronunţat înregistrat în sectorul vegetal, campania agricolă de toamnă, defectuoasă, carențele și fraudele din sistemul de subvenţionare în agricultură, accesul anevoios pe pieţele de desfacere pentru produsele agricole, nevalorificarea majorităţii contingentelor tarifare în comerțul cu UE, obţinute în baza DCFTA, restanţele în implementarea documentelor de politici agricole, promovarea insuficientă a companiilor agricole moldoveneşti pe pieţele externe.

Industria şi-a redus din turaţii în a doua parte a anului. După o creştere de 5,9 la sută în prima jumătate a anului, în iulie – octombrie ritmul sporului a încetinit pînă la cca 0,3 la sută.

În anul curent comerțul internațional al Republicii Moldova s-a prăbușit. În ianuarie-octombrie 2015 volumul comerțului internațional al Moldovei a înregistrat 4935.9 milioane USD, ceea ce reprezintă 78,38 la sută din valoarea atinsă în anul 2014.

2016 urmează să fie anul restabilirii încrederii, atît a populației, cît și a partenerilor externi, iar Republica Moldova ar trebui să demonstreze că este o țară reformatoare, conchid autorii publicației.