DIN AGENDA PARLAMENTULUI

Deputații se vor întruni în ședință plenară joi, 15 august, ora 11:00, conform hotărîrii de astăzi a Biroului Permanent.

Parlamentul va examina mai multe proiecte printre care inclusiv rectificarea bugetului de stat pentru anul 2019, proiectul care prevede indexarea pensiilor de două ori pe an , precum și alte legi de importante. Ședința plenară se desfășoară în cadrul sesiunii extraordinare desfășurată în perioada 12-16 august curent, la inițiativa președintelui Parlamentului Zinaida Greceanîi.

***

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi a propus inițierea unei Platforme consultative a reprezentanților societății civile pe lîngă Parlamentul Republicii Moldova pentru a asigura transparența procesului legislativ, precum și o conlucrare eficientă cu cetățenii.

”Pentru ca procesul legislativ să fie cît mai eficient și transparent, iar reformele să corespundă cu problemele, necesitățile și așteptările cetățenilor consider necesară asigurarea comunicării între reprezentanții societății civile, Președintele Parlamentului și deputații aleși”, a declarat Zinaida Greceanîi.

Președintele Parlamentului a făcut apel către organizațiile societății civile să se implice activ în colaborarea cu Legislativul pentru identificarea celor mai potrivite soluții pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Zinaida Greceanîi a subliniat necesitatea unui mecanism stabilit de comun acord pentru o colaborare sistemică și funcțională. În context, ea a propus crearea unui grup de inițiativă, format din deputați și reprezentanții societății civile, pentru elaborarea formatului, stabilirea principiilor și modalități în care va funcționa Platforma consultativă a reprezentanților societății civile pe lîngă Parlamentul Republicii Moldova.

***

Comisia economie, buget și finanțe a examinat și avizat astăzi, 14 august 2019, două Proiecte de Lege și anume Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative și Proiectul de Lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997.

Primul Proiect de Lege prevede modificarea Codului fiscal și Codului vamal și are ca scop anularea facilităților fiscale pentru magazinele, barurile și restaurantele ce activează în regim duty-free amplasate la intrarea în țară la punctele internaționale de trecere a frontierei de stat, precum și cele aflate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituționale ale Republicii Moldova.

Totodată, prin acest proiect se propune anularea scutirii de TVA fără drept de deducere și acciză la importul produselor petroliere de la pozițiile tarifare 271012410-271012590, 271019430-271019480, 271020110-271020190 și comercializarea ulterioară a acestora în zona de control vamal, destinate aprovizionării la ieșirea din țară, în limitele capacității rezervorului mijlocului de transport.

Inițiativa legislativă prevede menținerea facilităților fiscale la plasarea și comercializarea mărfurilor în magazinul, barul și restaurantul duty-free amplasat în zona plecării de pe teritoriul Republicii Moldova, care se efectuează fără perceperea drepturilor de import.

Reamintim, că acest Proiect de Lege se propune spre adoptare în a doua lectură.

Alt Proiect de Lege pentru modificarea Codului fiscal nr.11163/1997 are drept obiectiv abrogarea facilităților fiscale pentru activitățile jocurilor de noroc. Astfel, s-a propus:

- Anularea scutirii de la plata impozitului pe venit a cîștigătorilor de la loterii sau pariuri sportive;

- Anularea scutirii TVA fără drept de deducere a mărfurilor și serviciilor importate în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat;

- Anularea prevederii privind restituirea TVA la investiții capitale efectuate în cadrul parteneriatului public-privat de interes național. Astfel, se va consolida concurența loiala și condițiile egale de piață;

- Anularea scutirii de la plata taxei pentru unitățile comerciale și de prestări servicii pentru persoanele care practică activități declarate prin lege ca activități ce constituie monopol de stat, în cazul dat jocuri de noroc.

Acest stimul fiscal a impulsionat dezvoltarea industriei jocurilor de noroc, din care rezulta că Republica Moldova este un promotor al acesteia, lucru nu ne aparat onorabil, dar și care are un impact dăunător asupra societății. De asemenea, această industrie facilitează spălarea și legitimizarea banilor de proveniență neclară.

Luînd în considerare că Republica Moldova se confruntă cu mari probleme la compartimentele spălării banilor și a corupției, s-a considerat oportun de a institui măsuri legislative mai riguroase asupra industriei jocurilor de noroc.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului RM