CETĂŢENII STRĂINI VOR PUTEA SOLICITA ONLINE VIZA PENTRU R. MOLDOVA

Pe 1 august 2014, Guvernul Republicii Moldova, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi cu suportul Centrului de Guvernare Electronică, a lansat serviciul e-Visa - sistemul permite, în premieră, solicitanţilor să-şi întocmească online dosarul de aplicare pentru vizele de intrare în Republica Moldova.

Proiectul aduce o contribuţie importantă pentru domeniul turistic şi de afaceri. Pe de o parte, cetăţenii străini vor beneficia de un serviciu comod, eficient, rapid şi sigur. e-Visa răspunde tuturor acestor criterii, mai mult ca atît, procesele de digitizare au fost proiectate în aşa mod, încît să fie garantată siguranţa tranzacţiilor pe Internet şi a protecţiei datelor personale. Pe de altă parte, Misiunile Diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova vor avea la dispoziţie un instrument de lucru pentru o gestiune a cererilor de viză şi comunicare interinstituţională eficiente.

Pentru obţinerea vizei solicitanţii vor completa cererea de eliberare în format electronic, la care se va ataşa pachetul de acte scanate obligatorii pentru eliberarea vizei. În cazul în care cererea va fi aprobată solicitanţii vor putea achita taxa consulară şi cu cardul bancar. După procesarea datelor viza va fi transmisă solicitanţilor prin email. Cu documentul printat, deţinătorii de viză pot intra pe teritoriul Republicii Moldova prin orice punct de trecere a frontierei. e-Visa este echivalentul vizei tradiţionale şi nu va fi inserată în paşaport.

e-Visa vine să compenseze acoperirea diplomatică a Republicii Moldova (39 de misiuni diplomatice), anulînd obligativitatea prezenţei personale la ghişeu, una dintre cele mai mari dificultăţi întîmpinate pînă acum de cetăţenii străini în procesul de obţinere a vizei. În acelaşi timp, sistemul îmbină perfect cerinţele de siguranţă şi securitate.

Astfel, serviciul e-Visa va fluidiza procesul de acordare a vizei şi va eficientiza munca angajaţilor serviciilor consulare moldoveneşti. Odată cu implementarea sistemului electronic de obţinere a vizei are loc:

-          Reducerea timpului necesar solicitării şi primirii unei vize;

  • Nu mai este necesară procesarea manuală a datelor la oficiile consulare, acestea fiind completate individual de fiecare solicitant;
  • Se reduce timpul dedicat analizei fiecărui dosar, sistemul informatic implementat, permite verificarea automatizată a unor serii de date;

-          Accesul facil la informaţia de suport în domeniu;

-          Reducerea numărului de deplasări la sediile oficiilor consulare moldoveneşti.

În prezent, cetăţenii a 129 de state au obligaţia de a deţine viză la intrarea, ieşirea sau tranzitarea teritoriului Republicii Moldova. Vizele sînt eliberate în excluzivitate de către Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova din străinătate. În 2013 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a eliberat aproximativ 15 mii de vize pentru cetăţeni străini.

Serviciul e-Visa, este parte a proiectului de e-Transformare a Guvernării, susţinut de Banca Mondială şi implementat prin intermediul Centrului de Guvernare Electronică.