SERGHEI POPOVICI: “DE 12 ANI, IN SERVICIUL SOCIETATII INFORMATIONALE A REPUBLICII MOLDOVA”

Pe 9 septembrie, Centrul de Telecomunicaţii Speciale (CTS) a aniversat 12 ani de la înfiinţare. Cu acest prilej, directorul general al întreprinderii, Serghei Popovici, a acordat un interviu, în care a vorbit despre reuşitele CTS, Centrului de certificare al cheilor publice şi asigurarea securităţii informaţionale.

- Domnule Director, CTS a trecut de peste un deceniu. Care sînt realizările cu care se mîndreşte întreprinderea Dvs.?

- În cei 12 ani de activitate, Centrul de Telecomunicaţii Speciale a reuşit să implementeze o serie de proiecte inovative şi îndrăzneţe, precum, Semnătura Electronică, automatizarea activităţii instanţelor judecătoreşti, prin intermediul sistemului PIGD, deservirea echipamentelor speciale a centrelor de BAC, crearea şi deservirea Sistemul automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere, modernizarea tehnologică a Parlamentului prin implementarea soluţiei Microsoft Lync şi telefoniei IP şi altele. Totodată, în cadrul unor parteneriate strategice cu Centrul de Guvernare Electronică au fost realizate asemenea proiectele precum, Semnătura Mobilă (Mobile ID) şi platforma tehnologică guvernamentală comună ”MCloud”.

- Cunoaştem că Centrul de certificare a cheilor publice există în cadrul CTS de mai bine de 9 ani. Cum aţi califica rezultatele Centrului de certificare în această perioadă?

- Într-adevăr, la 14 septembrie 2006 a fost lansat primul Centru de certificare, acreditat în Republica Moldova, iar la 01 septembrie 2009 au fost finalizate toate procesele de cercetare şi testare a tehnologiilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii cheilor publice. Actualmente Centrul asigură emiterea în masă certificatelor cheilor publice atribuite semnăturii electronice. În prezent, Centrul emite semnături electronice pe diverse dispozitive: mijloace criptografice USB sau smartcarduri. Totodată, Centrul de certificare conlucrează cu operatorii mobili în vederea eliberării semnăturii mobile, eliberînd certificate electronice pentru titularii semnăturii mobile. Centrul de certificare a participat la proiecte de anvergură naţională precum implementarea Semnăturii Mobile şi buletinul de identitate electronic.

Tot mai multe relaţii între stat, companii private şi cetăţeni devin online. Centrul de certificare a cheilor publice din cadrul CTS are un rol important în aceste procese. La ziua de azi, semnătura electronică nu mai prezintă o noutate − este o necesitate, oferind numeroase beneficii faţă de semnarea olografă a documentelor. Este îmbucurător faptul că tot mai multe companii din Republica Moldova au conştientizat acest lucru, şi au optat pentru semnătura electronică. De la lansarea serviciului pînă în prezent, numărul beneficiarilor este în continuă creştere (în special în ultimul semestru) şi a depăşit cifra de 37,800 utilizatori unici, reprezentînd peste 5,000 de companii.

Între timp, procesul de solicitare a semnăturii electronice a devenit extrem de simplu, iar orice cetăţean care îşi doreşte să devină titular al semnăturii electronice, poate obţine kit-ul semnătura electronică completînd o simplă cerere online pe portalul www.servicii.cts.md, achitarea acesteia de asemenea poate fi făcută online prin intermediul sistemului guvernamental de plăţi electronice MPay, totul pentru comoditatea cetăţenilor.

- Ce schimbări ne aşteaptă în domeniul semnăturii electronice?

- În perspectivă, extinderea reţelei centrelor de eliberare a semnăturii electronice CTS ar fi o continuare logică a procesului de digitizare şi eficientizare a serviciilor publice şi nu numai. Dorim, ca fiecare cetăţean să poată primi kit-ul cu semnătura electronică în apropierea localităţii sale, fără necesitatea de a se deplasa la Chişinău. De asemenea, preconizăm integrarea semnăturii electronice în tot mai multe servicii electronice. Semnătura electronica este de fapt un instrument de lucru care poate aduce mari beneficii în cadrul activităţii zilnice a companiilor, pe lîngă posibilitatea utilizării acesteia în relaţia cu instituţiile statului. Certificatul digital avansat calificat permite semnarea oricărui tip de document electronic, inclusiv contracte. Semnate electronic, documentele au aceeaşi valoare legală pe care o au cele semnate olograf. Astfel, într-o societate modernă, o persoană nu trebuie să se deplaseze pînă la sediul unei instituţii doar pentru a plasa/semna o cerere sau contract. În alte ţări, de exemplu Estonia, cu ajutorul semnăturii electronice cetăţenii pot vota online sau înfiinţa o companie doar cu cîteva clicuri de mouse, în decurs de maxim o oră, rapid şi securizat.

- Asiguraţi securitatea informaţională la nivel guvernamental. Ce înseamnă conceptul de securitate informaţională din perspectiva CTS?

- Toţi aceşti ani, obiectivul strategic al Întreprinderii a fost şi este protejarea informaţiilor importante pentru stat, prin crearea, administrarea, deservirea şi dezvoltarea sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii securizate, în felul dat CTS contribuie la dezvoltarea societăţii informaţionale a Republicii Moldova. Specialiştii Centrului pentru securitate cibernetică CERT-GOV-MD, din cadrul Î.S Centrul de telecomunicaţii speciale”, monitorizează permanent situaţia în domeniul ameninţărilor de securitate cibernetică, precum şi întreprind măsuri de rigoare pentru a sensibiliza autorităţile şi instituţiile publice în acest sens, oferind consultaţii şi suport informaţional referitor la depăşirea eventualelor situaţii critice ce ţin de atacurile cibernetice, precum şi oferă recomandări practice în ceea ce priveşte securitatea informaţiei.

- Trăind într-o eră digitală, sîntem dependenţi de sisteme şi reţele informaţionale, astfel problemele securităţii digitale devin un subiect tot mai important. Sîntem oare pregătiţi pentru a face faţă provocărilor securităţii cibernetice?

- Din păcate, multe persoane precum şi organizaţii private din Republica Moldova, subestimează ameninţările care vin din spaţiul cibernetic, şi scopul securităţii cibernetice. Cu toate acestea, securitatea informaţională a instituţiilor de stat cît şi a celor private este foarte importantă. Ameninţările la adresa securităţii cibernetice au devenit din ce în ce mai serioase în ultimii ani, fiind o problemă nu doar de ordin naţional, dar şi o problemă de ordin global de care sînt preocupate o mulţime de instituţiile internaţionale.

Autorităţile şi instituţiile guvernamentale sînt atenţionate regulat de CERT-GOV-MD asupra creşterii continue a nivelului de activitate maliţioasă în reţeaua Internet. Ținte ale unor asemenea ameninţări pot fi persoane şi instituţii, indiferent de locaţia geografică sau genul de activitate. Pentru a face faţă acestor noi provocări este necesar să consolidăm eforturile noastre în vederea unei reacţii informate şi reciproc coordonate.

- Ce planuri are CTS pe viitor?

- Avem cu ce a ne mîndri în aceşti 12 ani de activitate şi vom continua să inovăm, să aducem cele mai moderne şi avansate tehnologii în folosul ţării. Avem foarte multe obiective pentru perioada imediat următoare. Vom depune toate eforturile ca aceste obiective să se îndeplinească pe viitor şi să avem într-adevăr o societate modernizată din punct de vedere al tehnologiilor informaţionale.

- Vă mulţumim. 

Cristina PENDEA (tribuna.md)

01.11.22 - 00:25
01.11.22 - 00:18
01.11.22 - 00:27
01.11.22 - 00:30
01.11.22 - 00:23
01.11.22 - 11:18
01.11.22 - 14:31
01.11.22 - 00:21
01.11.22 - 00:34
01.11.22 - 00:40
01.11.22 - 17:31
01.11.22 - 00:36
01.11.22 - 14:29
01.11.22 - 11:19
01.11.22 - 00:32