S-A FĂCUT ÎNCĂ UN PAS PENTRU MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE

Guvernul a aprobat decizia cu privire la instituirea serviciului electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului în sistemul informaţional (MPass) ca parte componentă a platformei tehnologice comune a Executivului. Noul serviciu va oferi un instrument unic securizat şi flexibil de autentificare şi autorizare a utilizatorilor în sistemele informaţionale şi serviciile electronice publice.

Aplicarea serviciului MPass va oferi posibilitatea cetăţenilor să se autentifice în spaţiul virtual la accesarea serviciilor electronice publice, dar şi va face mai eficientă activitatea instituţiilor publice prestatoare de servicii publice electronice, prin faptul că acestea vor utiliza platforma unică de autentificare şi identificare electronică în sistemele informaţionale fără a-şi crea infrastructuri proprii care sînt costisitoare şi necesită timp pentru creare. (Moldpres)