PARTENERI GERMANI AU ÎMPĂRTĂŞIT EXPERIENŢA LOR ONG-URILOR DIN MOLDOVA

Parteneri din Germania şi-au împărtăşit experienţa în domeniul planificării strategice reprezentanţilor ONG-urilor din Moldova în cadrul unui workshop, care s-a desfăşurat la Chişinău în perioada 2 - 3 iulie. Trainingul a fost organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a R. Moldova în comun cu Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc, cu scopul de a oferi suport organizaţiilor de susţinere a businessului. Potrivit Serviciului de presă al CCI, la eveniment au luat parte colaboratori ai CCI, reprezentanţi ai Asociaţiei Meşteşugarilor din Moldova, Asociaţiei micului business, alte ONG-uri. Participanţii au discutat despre planificarea strategică, elaborarea strategiilor, implementarea noilor servicii, crearea registrului membrilor, creşterea capacităţii resurselor umane ale organizaţiilor etc. Manfred Rube, director executiv al Camerei Meşteşugarilor din Koblenz, a remarcat că a venit în Moldova pentru a consulta asociaţiile de susţinere a businessului în vederea optimizării strategiilor de dezvoltare.