MOLDOVA A URCAT PATRU POZIŢII ÎN CLASAMENTUL INTERNAŢIONAL DUPĂ INDICELE DE DEZVOLTARE A SECTORULUI TIC

Republica Moldova a înregistrat o creştere de patru poziţii în clasamentul mondial al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor după nivelul de dezvoltare a sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).

Potrivit raportului anual „Measuring the Information Society 2014”, Moldova se plasează pe locul 61 din 166 de state monitorizate, faţă de locul 65 în 2013, cu 0,95 puncte peste media mondială. Raportul stabileşte ratingul statelor după nivelul de dezvoltare şi penetrare a sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi accesibilitatea serviciilor TIC pentru populaţie.

Moldova se situează în grupul ţărilor cu valori medii ale acestui indice, între care România (poziţia 58) şi Ucraina (poziţia 73). Lideri în top sînt Danemarca, Coreea de Sud, Suedia, Islanda, Marea Britanie, Norvegia, Olanda şi Finlanda.

În opinia experţilor UIT, sectorul TIC în Moldova este unul dintre principalii promotori ai schimbărilor în societate şi mediul de afaceri şi înregistrează o dinamică ascendentă. Edificarea Societăţii Informaţionale este declarată o prioritate naţională, iar modul în care va fi atins acest obiectiv depinde de capacitatea autorităţilor de a stabili direcţiile corecte de dezvoltare şi de a mobiliza resursele necesare. Potrivit experţilor internaţionali, pentru Moldova, care nu dispune de zăcăminte naturale sau resurse energetice proprii, capitalul uman şi crearea condiţiilor optime pentru valorificarea potenţialului acestuia pot asigura o plus valoare economică.

Indicele de Dezvoltare a sectorului TIC a fost introdus de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor în martie 2009 pentru a compara nivelul de dezvoltare şi evoluţia în timp a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Sursa: Moldpres