LA CHISINAU ARE LOC FORUMUL REGIONAL AL UIT

Reprezentanţi din 13 state participă la Forumul regional al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), desfăşurat în perioada 31 martie - 1 aprilie la Chişinău. Agenda întrunirii prevede cîteva sesiuni în cadrul cărora vor fi examinate mai multe iniţiative regionale în domeniu şi o nouă strategie UIT.

În deschiderea forumului ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Pavel Filip, a menţionat importanţa reuniunii pentru dezvoltarea sectorului IT în R. Moldova. “Interesul partenerilor străini demonstrează că domeniul tehnologiilor moderne din ţara noastră devine competitiv, interesant, cu o infrastructură ce merită să fie examinată în contextul dezvoltării durabile”, a subliniat Filip.

La rîndul său, directorul Biroului UIT pentru comunicaţii electronice, Brahima Sanou, a remarcat succesele R. Moldova înregistrate la capitolul dezvoltării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor. “Sînt evidente multe schimbări în bine în acest sector şi mai ales bucură tendinţa continuă spre perfecţionare”, a specificat Sanou.

Participanţii la forum, ce are genericul “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiile pentru dezvoltare durabilă”, vor activa în cadrul a opt sesiuni. Ei urmează să evalueze procesul de implementare a mai multor proiecte regionale de profil, iar în baza rezultatelor să structureze politicile de viitor. Totodată, delegaţii vor identifica soluţii pentru probleme ce ţin de securitatea cibernetică, înlesnirea accesului persoanelor cu dizabilităţi la serviciile IT ş.a.

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor este un organ de specialitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu sediul la Geneva, în cadrul căruia guvernele şi sectorul privat din ţările membre ale ONU realizează coordonarea la nivel global a dezvoltării sectorului de telecomunicaţii. UIT a fost creată în 1865, cu scopul de a adopta o platformă de reglementare care să permită comunicarea între utilizatorii serviciilor de telecomunicaţii din diferite ţări. R. Moldova a aderat la UIT în 1992.