IMPORTANT!

Donați pentru „Moldova Suverană”, cel mai vechi ziar național independent!

În era internetului, tot mai multe ziare tipărite din fostele Țări comuniste falimentează din lipsă de bani ori publicitate insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor. Nu același lucru se întîmplă cu ziarele din Statele occidentale democratice care înțeleg bine rostul fundamental al existenței presei scrise.

Cuvîntul scris pe papirus sau hîrtie s-a păstrat de peste două mii de ani. Dacă se întrerupe curentul electric pe planetă, omenirea pierde nu doar tot ce a scris în internet, dar chiar și fotografiile de familie pe care aproape toți și le ”tezaurizează” în varianta electronică.

În pofida declarațiilor guvernanților care spun că sprijină presa independentă, a granturilor occidentale primite în acest scop, presa scrisă este silită programatic să falimenteze – impun costuri tot mai ridicate și imposibile la hîrtie și tipografie, chiriile pentru un sediu modest cresc permanent, inclusiv taxele energetice, căldură, internet etc.

În condițiile unor încasări insuficiente în raport cu cele arătate, banii încasați din abonamentele noastre extrem de ieftine, precum și cei dintr-o publicitate insuficientă împovărează apariția pe mai departe a variantei tipărite a ziarului ”Moldova Suverană”.

Dacă partide politice ca PPDA și PAS, dar și o serie de televiziuni au recurs la subscripții publice, considerăm că și noi o putem face, în condițiile în care donațiile publice bănești pentru ”Moldova Suverană”, singurul ziar tipărit neafiliat nici unui partid politic ori persoane publice cu opțiuni discutabile, sînt un act de noblețe și angajament public social, civic și cultural pentru salvarea adevărului scris într-o lume tot mai dezinformată.

Donațiile pentru ”Moldova Suverană” pot fi făcute în contul în lei:

Fundaţia „Logistic-Media”

FTMDMD2X735

FinComBank SA, fil.Nr.1

c/d 222410100005000

c/f 1012620000828

IBAN code:MD83FT222410100005000498

Relaţii la tel.: 022 23-31-96; 022 23-37-98.