CE SE FACE LA GUVERN

Alocațiile pentru alimentarea participanților la olimpiadele școlare vor fi dublate

Alocațiile zilnice pentru alimentarea participanților la olimpiadele școlare vor fi majorate de două ori. În acest sens, Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul cu privire la susținerea elevilor dotați. Astfel, pentru etapa raională/municipală și zonală vor fi alocați pînă la 60 de lei pentru fiecare elev, iar la etapa republicană - pînă la 120 de lei. Prin urmare, cheltuielile financiare necesare Ministerului Educației și Cercetării, pentru alimentarea a circa 3700 de participanți la 2l de olimpiade și concursuri republicane, constituie circa 540 mii de lei - bani care vor fi alocați din bugetul de stat.

 

Persoanele implicate în organizarea examenelor naționale vor primi o remunerare majorată

Începînd cu anul viitor, personalul implicat în organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale de absolvire în învățămîntul general va fi remunerat conform noilor normative de timp și cheltuieli, aprobate de Executiv. Documentul prevede majorarea cu peste 67% a cuantumului prevăzut atît pentru elaborarea programelor de examen și traducerea materialelor, cît și pentru asigurarea procesului de verificare a testelor scrise în cadrul evaluărilor naționale. Totodată, documentul descrie normativele de timp și cheltuielile necesare pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale în învățămîntul primar, a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului și a examenului național de bacalaureat.

 

Începînd cu 2023, pensiile vor fi reexaminate după o nouă formulă

De la 1 ianuarie 2023, va fi aplicată o nouă formulă de reexaminare a pensiei pentru limita de vîrstă pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea acesteia. Cabinetul de miniștri a aprobat, prin hotărîre de Guvern, modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. Noua formulă presupune însumarea cuantumului pensiei calculate cu valoarea pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă, fapt ce va asigura majorarea garantată a cuantumului pensiei după reexaminare. Totodată, conform proiectului, începînd cu 1 ianuarie 2023, Casa Națională de Asigurări Sociale va reexamina pensiile pentru limită de vîrstă și pensiile de dizabilitate stabilite sau reexaminate în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2021, la a căror calculare a fost inclusă în stagiul de cotizare perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vîrsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă. Pentru perioada respectivă, ca bază de calcul a pensiei va fi utilizat salariul mediu lunar pe țară și nu salariul minim lunar, cum era anterior.

 

Sportivii de performanță vor primi burse mai mari

Sportivii de performanță vor primi burse lunare majorate, începînd cu 1 ianuarie 2023. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. Totodată, Cabinetul de miniștri a votat pentru ajustarea anuală a bursei lunare acordate în funcție de nivelul performanței sportivului. Cuantumul bursei va fi adaptat anual, conform salariului mediu pe economie. Astfel, pentru medalia olimpică de aur la Jocurile Olimpice și Paralimpice cuantumul bursei va fi de 5 salarii medii lunare pe economie, pentru medalia de argint la Jocurile Olimpice și Paralimpice sau medalia de aur la Campionatul Mondial - 4 salarii medii lunare pe economie. Pentru medalia de bronz la Jocurile Olimpice și Paralimpice, medalia de argint la Campionatul Mondial sau medalia de aur la Campionatul European sportivii vor primi 3 salarii medii lunare pe economie. Pentru achitarea burselor sportivilor de performanță, în anul 2023, din bugetul de stat au fost alocate 19 milioane de lei, suma fiind majorată cu 8 milioane de lei, în comparație cu anul 2022.

 

Indemnizația unică la nașterea copiilor - mai mare de la 1 ianuarie 2023

De la 1 ianuarie 2023, indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată cu 864 de lei și va constitui 10932 de lei. Cabinetul de miniștri a adoptat o Hotărîre în acest sens. Potrivit estimărilor, în anul 2023, de indemnizația unică la nașterea copilului vor beneficia circa 34780 de copii și vor fi necesare resurse financiare în valoare de 382,5 milioane de lei, prevăzute în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023. Modificările au fost făcute în conformitate cu Programul de activitate a Guvernului, în scopul promovării unei politici ample de susținere a familiilor cu copii.

 

Marja maximă, aplicată pentru credite în cadrul programului de stat „Prima Casă”, rămîne de 3%

Mărimea marjei maxime, pe care creditorii o vor putea aplica pe parcursul anului 2023 pentru creditele garantate de către stat în cadrul Programului„ Prima Casă” va constitui 3%. Aceasta se va aplica pentru contractele de credit încheiate, începînd cu data de 01 ianuarie 2023. Un proiect de Hotărîre de Guvern în acest sens a fost aprobat de Executiv. Marja de 3% anual va permite băncilor finanțatoare participante în cadrul Programului de stat „Prima casă” să-și acopere costurile suportate pentru creditul ipotecar, precum și să acorde creditul Prima Casă pentru perioada de pînă la 25 ani, termen stabilit în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. În anul 2022, marja maximă aplicată de către bănci a fost similară. Programul de stat „Prima Casă” a fost lansat în martie 2018. În prezent, creditele ipotecare sînt acordate prin intermediul a șase bănci comerciale, fiind procurate 8097 de locuințe.

 

Institutul Național de Metrologie va fi reorganizat

Institutul Național de Metrologie, autoritate administrativă din subordinea Ministerului Economiei, va fuziona cu Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare. O Hotărîre în acest sens a fost aprobată de Executiv, în vederea eficientizării activității instituției, gestionării eficiente a fondurilor acordate de partenerii externi, dar și acoperirea la nivel național cu laboratoare acreditate în toate domeniile de măsurare. Institutul reorganizat va avea un efectiv-limită de 150 de angajați și va implementa în continuare, la nivel național, politica în domeniul metrologiei, asigurînd uniformitatea, legalitatea, exactitatea și trasabilitatea măsurărilor în Republica Moldova. De asemenea, Institutul va prelua competențele Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare de verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și testările de laborator.

 

Executivul a aprobat salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023, va fi de 11700 de lei. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. Salariul mediu lunar pe economie este utilizat pentru a determina plafonul bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale, venitul lunar asigurat al salariaților-rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației, precum și mărimea pagubei care a dus la evaziuni fiscale a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor sau valoarea pagubei pricinuite în cazul săvîrșirii a unor infracțiuni din Codul Penal. De asemenea, în baza salariului mediu lunar este calculată mărimea daunelor cauzate drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, în cazul refuzului neîntemeiat de eliberare a actului permisiv care a condus la restrîngerea dreptului de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, inclusiv desfăşurarea neîntemeiată a unor controale.

 

Zilele de 2 ianuarie și 8 mai 2023 vor fi considerate zile de odihnă

Zilele de 2 ianuarie și 8 mai 2023 vor fi considerate zile de odihnă, potrivit Hotărîrii aprobate de Executiv. Acestea vor fi recuperate în zilele de sîmbătă - 28 ianuarie și 13 mai. Proiectul a fost elaborat ținînd cont de faptul că, în anul 2023, mai multe zile de sărbătoare nelucrătoare, stipulate în Codul muncii, cad în zile de odihnă. Potrivit prevederilor Codului Muncii, Guvernul este în drept să transfere zilele de repaus/de lucru în alte zile, în scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de odihnă și de sărbătoare nelucrătoare.

 

Procesul de inspecție tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor va fi simplificat

Ecusonul, eliberat în procesul de inspecție tehnică, va fi digitalizat. Modificările au fost aprobate de Guvern, în scopul simplificării procesului de documentare a vehiculelor care au fost supuse inspecției tehnice. Conform prevederilor proiectului, ecusonul urmează să ia forma unui cod de bare, care va fi aplicat în raportul de inspecție tehnică periodică. Astfel, aceste modificări vor permite reducerea cu circa 6,5 mil. lei anual a cheltuielilor operaționale suportate de către ANTA și stațiile de inspecție tehnică autorizate. În prezent, prețul de procurare a ecusonului este de 10 lei, iar anual sînt comandate și procurate peste 650 de mii de ecusoane. Totodată, în perioada anilor 2019-2020, de către Agenția Națională Transport Auto (ANTA) s-au casat și nimicit 77 mii de ecusoane neutilizate, în valoare de 314 924,66 lei.

 

Inspecția socială va fi redenumită și va avea domenii suplimentare de control

Inspecția Socială va fi restructurată și redenumită în Inspectoratul Social de Stat, din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Executivul a adoptat o Hotărîre în acest sens. Totodată, noul document prevede atribuirea unor domenii suplimentare de control pentru Inspectoratul Social de Stat. Printre acestea se numără stabilirea dreptului și acordarea compensației pentru serviciile de transport persoanelor cu dizabilități și eliberarea de către structurile teritoriale de asistență socială a documentelor care confirmă dreptul persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor de a importa, o dată la 5 ani, a unui mijloc de transport, cu scutire de taxe de import.

 

Cetățenii vor beneficia de servicii publice modernizate la costuri reduse

Înregistrarea actelor de stare civilă, a afacerilor, modificările actelor de constituire și a datelor din Registrul de stat pentru unitățile de drept deja înregistrate vor putea fi efectuate prin mijloace electronice de comunicare. Executivul a aprobat noile concepte de dezvoltare a Sistemelor informaționale „Acte de stare civilă” (ASC) și „Registrul de stat al unităților de drept” (RSUD), deținute de către Agenția Servicii Publice (ASP). Noile canale de interacțiune vor contribui semnificativ la reducerea costurilor de perfectare a actelor, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova care se află în străinătate și dețin semnături electronice avansate calificate. Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale în Republica Moldova” (MGSP), implementat de Agenția de Guvernare Electronică (AGE).

Sursa: gov.md