CE SE FACE LA GUVERN

Au fost aprobate modificările în legea bugetului de stat pe anul 2022

Cabinetul de miniștri a votat proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021.

Veniturile bugetului de stat pentru anul curent se majorează de la 52,701 mlrd lei pînă la 57,971 mlrd. lei (+10%), iar cheltuielile – de la 72,087 mlrd. lei pînă la 75,216 mlrd. lei (+4,3%). Respectiv, deficitul bugetului de stat s-a micșorat de la 19,386 mlrd. lei pînă la 17,245 mlrd lei (-11%). Deficitul bugetar urmează să fie acoperit atît din surse externe, cît și din cele interne.

Creșterea veniturilor provenite din impozite și taxe este estimată la circa 7,4% (3,534 mlrd lei), a încasărilor din granturi cu circa 53% (1,299 mlrd lei), precum și a încasărilor din alte venituri – cu circa 19,3%.

Cele mai semnificative majorări sînt înregistrate la grupul „protecția socială” (+1,758 mlrd. lei), necesare pentru acordarea unui suport financiar unic beneficiarilor de toate tipurile de pensii/alocații sociale de stat și majorarea alocațiilor ca ajutor pentru perioada rece a anului.

De asemenea, se prevăd majorări pentru grupul „servicii de stat cu destinație generală” (cu 996,7 mil. lei), ce vor fi utilizate pentru gestionarea crizei energetice, crizei refugiaților din Ucraina și includerea alocațiilor pentru acordarea plății unice pentru susținerea unor angajați din cadrul autorităților/instituțiilor bugetare. Totodată, vor fi majorări pentru Fondul rutier și proiecte de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.

Volumul alocațiilor pentru investiții capitale se majorează cu 419,7 mil lei sau cu 15,2%. Pentru a asigura continuitatea lucrărilor de construcție/reconstrucție se majorează și volumul alocațiilor pentru unele proiecte de investiții capitale, precum: proiectul „Susținerea Programului în sectorul drumurilor” – 682,6 mil lei, „Reabilitarea drumurilor locale” – 95,0 mil lei, construcția Unității de primiri urgente a Institutului de Medicină Urgentă – 6 mil lei, ș.a.

Principalele majorări de alocații incluse în proiectul de modificare a bugetului pentru anul 2022 sînt destinate pentru:

- Cheltuieli de personal – 9,7 mil lei, inclusiv 6,7 mil lei în contextul majorării de la 1 septembrie 2022 a valorii de referință a salariului pentru angajații din sectorul bugetar;

- Asigurarea autorităților/instituțiilor publice cu mijloace financiare suplimentare pentru achitarea resurselor energetice – 3,2 mil lei;

- Cheltuieli de primă necesitate în legătură cu majorarea prețurilor – 10,3 mil lei;

- Elaborarea și pilotarea modulului Internet-Voting – 8 mil lei;

- Modernizarea infrastructurii Postului Vamal Sculeni – 13,3 mil lei;

- Instituirea și funcționarea Punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta – 8,4 mil lei;

- Suplinirea fondurilor de urgență ale Guvernului – 670 mil. lei;

- Acordarea plății unice pentru susținerea unor angajați din cadrul autorităților/instituțiilor bugetare – 567,0 mil. lei, ș.a

Conform estimărilor, ponderea datoriei de stat în PIB la sfîrșitul anului 2022 nu va depăși 36,1%, soldul datoriei de stat la data de 31 decembrie 2022 atingînd 101,069 mlrd lei.

Modificarea Legii bugetului de stat 2022 este impusă de circumstanțele în care activează economia națională și a fost necesară pentru atenuarea impactului negativ al crizei energetice și crizei refugiaților asupra populației, instituțiilor publice și agenților economici.

 

Noi măsuri de protecție socială

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 va fi rectificată în baza deciziei aprobate de Executiv. Ajustarea va fi efectuată în urma analizei executării bugetului în primul semestru al anului curent, dinamicii contingentului de beneficiari şi a mărimilor medii ale prestaţiilor sociale.

Totodată, rectificarea bugetului este necesară și pentru implementarea, începînd cu 1 octombrie curent, a unor acțiuni noi, inițiate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și anume:

- acordarea unui suport financiar unic, în valoare de 1500 de lei, beneficiarilor de toate tipurile de pensii și alocații sociale de stat stabilite pînă la 1 octombrie 2022, al căror cuantum lunar nu depășește 5000 de lei, domiciliați în Republica Moldova;

- stabilirea indemnizației lunare în mărime de 1000 de lei pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de doi ani, indiferent dacă părinții copiilor au statut de persoană asigurată sau neasigurată;

- majorarea de la 370 pînă la 500 de lei a indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, pentru persoanele asigurate și neasigurate;

- menținerea cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului la 700 lei. Astfel, pentru acordarea prestației date pentru numărul estimativ de cca 245 mii de beneficiari, în bugetul de asigurări sociale de stat se precizează suplimentar alocarea a 50 249,5 mii lei din bugetul de stat pentru anul 2022.

Astfel, conform calculelor propuse, veniturile și cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 se vor majora cu 1,1 miliarde lei.

 

Au fost aprobate noi măsuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice

Cabinetul de miniștri a aprobat noi măsuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale și pregătirea pentru sezonul de încălzire 2022-2023. Scopul proiectului constă în identificarea și realizarea în termeni utili a măsurilor de prevenire și de atenuare a impactului unei posibile crize energetice asupra prețurilor și securității aprovizionării cu energie a Republicii Moldova. Astfel, documentul prevede:

- Instituirea Comisiei Guvernamentale de coordonare a măsurilor de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale și pregătire pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023. Din componența acesteia vor face parte reprezentanți ai autorităților și întreprinderilor de profil. Comisia va aproba decizii operative, în caz de necesitate, pentru asigurarea consumatorilor cu energie, precum ar fi facilitarea procesului de aplicare a prevederilor Planului și elaborarea propunerilor pentru a fi înaintate în adresa Comisiei pentru Situații Excepționale;

- Aprobarea măsurilor necesare în vederea prevenirii și atenuării impactului în caz de limitare a furnizării gazelor naturale. Acestea vizează buna organizare a gestionarilor consumatorilor de energie și a sistemelor de alimentare cu energie termică și electrică, în special: accelerarea implementării programelor de eficientizare a consumului de energie; întreprinderea acțiunilor necesare pentru facilitatea importului de materie primă pentru producerea biocombustibililor solizi; identificarea măsurilor de aplicare a facilităților fiscale pentru promovarea surselor de energie regenerabilă și a eficienței energetice; întreprinderea măsurilor de asigurare a necesarului de lemne de foc pentru sezonul de încălzire 2022-2023 etc.

- Aprobarea a 27 de măsuri pentru reducerea și atenuarea impactului unei potențiale crize a gazelor, în conformitate cu 3 scenarii cu probabilități de limitare a furnizării gazelor naturale în proporție de 35%, 50% sau 100%.

- Primele 5 măsuri de reducere se aplică în mod obligatoriu, indiferent dacă vor exista sau nu limitări de livrare a gazelor naturale. Următoarele se vor aplica gradual, în funcție de scenariul real de limitare al furnizărilor de gaze. Printre acestea se numără: reducerea cu 10 % a temperaturii agentului termic livrat în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică; trecerea SA „Termoelectrica” (CET Sursa 1) la combustibil alternativ (păcură); utilizarea stocurilor de gaze naturale din rețelele de transport naționale; utilizarea stocurilor strategice de gaze naturale disponibile etc.

Proiectul a fost coordonat cu autoritățile interesate, întreprinderile din domeniul energetic, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile, propunerile şi sugestiile cărora au fost luate în considerare.

Sursa: gov.md