ANRCETI A PUS LA DISPOZIŢIA UTILIZATORILOR UN GHID CE ÎI VA AJUTA SĂ-ŞI APERE DREPTURILE

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a pus astăzi la dispoziţia utilizatorilor de comunicaţii electronice ce îi va ajuta să-şi apere drepturile contractuale. Ghidul privind încheierea şi conţinutul minim al contractelor este plasat pe pagina web oficială a Agenţiei. Ghidul a fost elaborat pentru a răspunde cerinţelor actuale ale utilizatorilor finali şi a facilita aplicarea de către furnizori a prevederilor legislaţiei referitoare la contracte, precizează Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media al ANRCETI. Acesta conţine un set de clarificări cu privire la modul de interpretare şi de aplicare în practică a obligaţiilor legale specifice domeniului comunicaţiilor electronice ce trebuie respectate de către furnizori în cazul contractelor încheiate cu utilizatorii finali, precum şi cu privire la informaţiile pe care furnizorii trebuie să le includă în aceste contracte. Autoritatea de reglementare în domeniu a constatat că furnizorii au interpretări diferite ale noţiunilor utilizate în legislaţia în vigoare şi a obligaţiilor pe care le au aceştia în cazul încheierii contractelor cu utilizatorii de servicii.

Sursa: Moldpres