ALTE 25 DE AFACERI, LANSATE DE MIGRANŢII MOLDOVENI, VOR PRIMI FINANŢARE ÎN PROGRAMUL PARE 1+1

Comitetul de supraveghere al Programului PARE 1+1 a aprobat 25 de cereri noi de finanţare a afacerilor, lansate de migranţii moldoveni reveniţi în ţară sau de rudele acestora. Suma cumulativă a finanţării este de 4,5 mln de lei (274,5 de mii de euro), care vor atrage investiţii în valoare de 12,28 mln de lei, a transmis Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media al Ministerului Economiei.

Potrivit sursei citate, în cadrul ultimului apel desfăşurat în perioada 16 mai - 14 iunie a.c., Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) a colectat 28 de cereri de finanţare nerambursabilă. Dintre acestea cinci întreprinderi planifică investiţii în activităţi de producţie, în domenii cum sînt producerea de combustibil din biomasă solidă, mobilă, palete şi ambalaje din lemn. De asemenea, nouă întreprinderi planifică afaceri în domeniul serviciilor, printre care reparaţia cazangeriilor, tipografie, instalarea pardoselilor, servicii stomatologice etc. Alte 10 afaceri vor fi lansate în sectorul agricol şi prevăd procurarea tehnicii agricole, construcţia de sere sau ferme zootehnice sau activităţi de apicultură. Totodată, au fost depuse cereri de finanţare în domeniul construcţiilor şi de dezvoltare a unei pensiuni agro-turistice.

În total, pe parcursul semestrului I al anului 2013 ODIMM a înregistrat 127 de cereri de participare la Program, depuse de lucrătorii migranţi şi rudele acestora. În perioada de referinţă au fost derulate 7 cursuri de instruire, la care au participat 120 de persoane. Seminarele sînt desfăşurate pe module, cu o durată totală de 50 de ore academice (10 zile lucrătoare) şi includ tematici ca înregistrarea unei afaceri, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii etc.

În profil teritorial cel mai activ au concurat la Programul PARE 1+1 întreprinderile din Regiunea de dezvoltare Centru, fiind depuse cereri din raioanele Hînceşti, Ialoveni, Anenii Noi, Străşeni, Şoldăneşti şi mun. Chişinău, urmată de Regiunea de dezvoltare Sud. În această perioadă doar două întreprinderi din Regiunea de dezvoltare Nord - Bălţi şi Soroca - au depus cereri de finanţare în cadrul Programului de atragere a remitenţelor în economie PARE 1+1.

Pentru anul curent Programul PARE 1+1 are un buget de 32 mln de lei, destinaţi acordări de granturi în mărime de 50% din valoarea investiţiei, dar nu mai mult de 200 de mii de lei. O componentă importantă a Programului o reprezintă cursurile de instruire antreprenorială a migranţilor şi a rudelor de gradul I ale acestora, precum şi asistarea gratuită a antreprenorilor la iniţierea afacerii, inclusiv în elaborarea business-planurilor.