ZECE CURIOZITATI DIN LUMEA ANIMALELOR

Foto: Edițiile bilingve ale enciclopediei consacrate curiozităților lumii animale, elaborate și editate de savantul Ștefan Țurcanu. Foto: Ion Xenofontov, 31 martie 2016

Motto:„Omule, nu te mîndri cu superioritatea ta față de animale; ele nu au păcat, dar tu, cu măreția ta, pîngărești pămîntul prin existența ta și îți lași urmele prostiei după tine”.
Fiodor Dostoievski (1821–1881), scriitor rus

Lumea animalelor este misterioasă. Omenirea nu a cercetat-o încă în profunzime. Entomologii, fiziologii, scriitorii, filosofii au studiat unele particularități fiziologice și psihice ale necuvîntătoarelor și au rămas profund surprinși de viața acestora.

Totalitatea speciilor de animale de pe glob (fauna) este formată din circa 2 mil. de specii, dintre care 96% revin nevertebratelor și doar 4% cordatelor. Masa substanței vii pe Terra este permanentă pe parcursul a sute de milioane de ani și este de un cvadrilion de tone (1015 t). Multe specii de animale sînt pe cale de dispariție. Cel mai crud vînător de pe glob, omul, a contribuit în mod direct la această „realizare”. Consemnăm din istorie doar cazul marchizului Piponschi (1867–1923) care pe parcursul vieții a împușcat 15 556 813 animale. Woody Allen, regizor de film și comediant american, are o vorbă cu haz, ce reflectă realitățile om versus animale: „Cîinele meu cînd și-a dat seama că seamănă cu mine s-a sinucis”.

Profesorul universitar Ștefan Țurcanu, doctor habilitat în științe biologice (1996), cadru didactic la Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii a Universității Agrare de Stat din Moldova, este autorul unei enciclopedii bilingve unice în lume, consacrate curiozităților din lumea animalelor, editate în anul 2006 și redactate științific de academicianul Ion Toderaș, directorul Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei. Cu permisiunea savantului Șt. Țurcanu am spicuit 10 curiozități din cele circa 2 500 pe care le-a depistat și descris cu interes sporit.

  1. Cel mai longeviv animal este crocodilul. Acesta trăiește circa 300 de ani și are cel mai complex creier printre reptile. Crocodilii tineri se pot cățăra în copaci. Anual între 1500 și 2500 de oameni sînt omorîți de către aceste animale.
  2. Cercetătorii au depistat organisme animale la adîncimea oceanului de circa 10 000 m. Majoritatea acestora sînt transparente.
  3. Rîma obișnuită trăiește circa 10 ani. La 1 ha de sol, biomasa rîmelor (Lumbricus terrestris) atinge greutatea de 2-4 t și acestea prelucrează anual pînă la 50-60 t de sol, transformîndu-l întru-un compus bogat în humus. Dintre toate viețuitoarele, rîmele pătrund cel mai adînc în pămînt (pînă la 8 m). Datorită cililor de la suprafața corpului, rîma fuge ușor în pămînt, evitînd chiar tăișul hîrlețului. Deși nu dispun de ochi, rîmele deslușesc bine lumina soarelui și a lunii. Rîmele deosebesc una și aceeași notă muzicală luată în acord de bas și vioară.
  4. Cel mai mare diametru al ochiului dintre toate viețuitoarele de pe glob îl are calmarul, fiind de 40 cm. Pentru comparație, diametrul ochiului la balenă este de doar 12 cm. Cu ajutorul ochiului, calmarul percepe căldura emisă de alte animale prin intermediul unor radare localizate în organul vizual.
  5. Sensibilitatea la păianjen în privința prezicerii vremii întrece cele mai sofisticate aparate ale sinopticienilor. Păianjenul anunță anticipat, cu aproximativ 15 zile, schimbările climaterice. Astfel, dacă: împletește propria frînghie de țesătură rapid, vremea se va răci; produce fire lungi, vremea va fi frumoasă; firele sînt scurte, vremea se va înrăutăți; se ascunde, va ploua; își sparge propria țesătură, ploaia va fi însoțită de furtună.
  6. Bogăția culorilor de pe pămînt se datorează insectelor.
  7. La unele specii de călugărițe (Mantis religiosa) femela începe să mănînce masculul odată cu actul împerecherii. Începe să-și mănînce partenerul de la cap astfel încît, pînă ajunge la abdomen, fecundarea deja e un fapt consumat. Prin aceasta acumulează energia necesară pentru dezvoltarea urmașilor.
  8. Cele mai uimitoare locașuri de ale insectelor sînt cele ale termitelor. Unele dintre aceste adăposturi au 7,5 m (pentru oameni, drept echivalent, sînt zgîrie-norii, cu o înălțime de 9 km). Aceste ansambluri arhitecturale unice, construite de insectele oarbe, dispun de „climatizatoare”, „livezi” subterane, unde cresc ciuperci. În cea mai luxoasă cameră (camera regală) locuiesc regele și regina termitelor. Femela-matcă (regina) este în permanență servită de un mascul (rege) de dimensiuni obișnuite. Substanțele chimice din excrementele mătcii, pe care le consumă populația de termite, preîntîmpină apariția altor regine și regi. Termitele și furnicile își hrănesc larvele cu salivă, care conține substanțe hrănitoare ce pătrund în ouă prin membrană.
  9. Un gîndac de bucătărie decapitat poate supraviețui cîteva săptămîni și moare din cauza foamei.
  10. Porcul (Sus scrofa) este cel mai proxim, din punct de vedere anatomic și fiziologic, animal de om. Vasele sangvine și cordul porcului după dimensiuni sînt aproximativ egale celor ale omului. Grupele de sînge sînt asemănătoare. Pielea este identică cu cea a omului și poate chiar să se bronzeze. Sînt la fel și caracteristicile dinților, ochilor, ficatului, rinichilor. Chiar și bolile nou-născuților sînt aproximativ aceleași ca și ale copiilor în lactație. Porcii pot emite 23 de „cuvinte”.

Ion XENOFONTOV, doctor în istorie

Lumea animalelor 1 copy.jpg

Profesorul universitar Ștefan Țurcanu, autorul unei enciclopedii a curiozităților din lumea animală, este și deținătorul unui bust al fiziologului, psihologului și medicului rus I.P. Pavlov (1849–1936), laureat al Premiului Nobel pentru Medicină (1904). Foto: Ion Xenofontov, 31 martie 2016

 Lumea animalelor 3 (3) copy.jpg

Expoziția „Rase de animale și păsări” de la parterul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii a Universității Agrare de Stat din Moldova. Foto: Ion Xenofontov, 31 martie 2016

 Lumea animalelor 4 copy.jpg

„Libertatea” afghană ţintită de militarii sovietici în războiul sovieto-afghan (1979–1989). Arhiva privată Ion Xenofontov